Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Koklear İmplantasyon Sonuçlarımız
 

Koklear İmplantasyon Sonuçlarımız

Özbilen S., Göksu N., Bayramoğlu İ., Kemaloğlu Y. K., Uygur K., Gökmen S., Bayazıt Y., Altınyay Ş., Gündüz B., Ensari N., Akyıldız İ., Sarıdoğan Ç., Atılgan A.

Giriş: Koklear implant (Kİ) ileri-çok ileri derecede işitme kayıplı çocuklarda özellikle erken yaşta uygulandığında dil ve konuşma gelişimi, iletişim performansı, sosyal ve emosyonel gelişim için önemlidir. Amaç: Kliniğimizdeki Kİ vakalarımızın retrospektif incelemesini sunmaktır. Metod: Kasım 2002-Mart 2007 yılları arasında Kİ uygulanan, 13 ay–70 yıl yaş aralığındaki, 113 hastanın klinik, radyolojik, odyolojik bulguları ve cerrahi uygulamaları tartışılmış ve analiz edilmiştir. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonansla iç kulak, VIII. kraniyal sinir ve vasküler yapılar incelenerek işitme cihazından yarar görmeyen, işitme siniri sağlam olan, ileri veya çok ileri derecede sensörinöral işitme kayıplı hastalar Kİ adayı seçilmiştir. Cerrahi teknikte mastoidektominin ardından posterior timpanotomi ile fasiyal reses açılmış ve kokleostomi yapılarak skala timpaniye elektrot yerleştirilmiştir. Bulgular: Vakaların 85’i (%74.3) dil gelişimi öncesi (pre-lingual), 1’i (%0.8) dil gelişimi sırası (peri- lingual), 27’si (%23.8) dil gelişimi sonrası (post-lingual) tespit edilen ileri veya çok ileri derecede sensörinöral işitme kayıplıdır. Hastaların 2’si işitme taraması programında saptanarak Kİ uygulanmıştır. intraoperatif değerlendirmede 12 hastada koklea ya da yuvarlak pencere anomalisi saptanmıştır. Planlanan tarafta koklear ossifikasyon saptanan 3 olguda diğer kulağa implant uygulanmıştır. Vakaların 5’inde revizyon gerekli olmuş, hiç bir olguda postoperatif menenjit, perilenf fistülü gibi komplikasyonlarla karşılaşılmamıştır. Sonuç: Kİ cerrahisi oldukça başarılı ve komplikasyon oranı düşük bir ameliyat olup özellikle ilk 2 yaştaki olgularda başarılı sonuçlar vermektedir. Erken dönemde tanı ve Kİ uygulanması hastaların üretken ve mutlu bir birey olarak toplumdaki yerini almasına katkıda bulunan ve hayatları boyunca karşılaşacakları en büyük şanstır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:161

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale