Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Multihandikaplı Çocuklarda Kokleer İmplantasyon
 

Multihandikaplı Çocuklarda Kokleer İmplantasyon

Olgun L., Gültekin G., Kandoğan T., Özüer M.Z., Alper S., Çerçi E., Dalgıç A., Üçkan B.

Kokleer implantın uygun olgularda totale yakın işitme kayıplı çocuklar için bir çare olduğu, bazı olgularda normal ve normale yakın konuşma ve dil gelişimi sağlanabildiği bilinmektedir. Ek handikaplar kaçınılmaz olarak iletişimde daha ciddi sorunlara yol açar. Bazı multihandikaplı çocuklara diğer deformiteleri için de yardım edebilmek için işitmenin düzeltilmesi kaçınılmaz bir gereklilik olabilir. İşitme kaybı cihazla düzeltilebilen multihandikaplı çocuklarda cihazlamanın hayat kalitesi ve çevre ile iletişim kurmayı önemli ölçüde düzelttiği bilinmektedir. Kokleer implantasyonun da multihandikaplı çocuklarda benzer şekilde yararlı olması beklenebilir. Bu çalışma 1998-2007 yılları arasında İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği’nde implante edilen 636hastadan multihandikaplı 40 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ek engellerin %24’ü mental retardasyon, %2’si motor retardasyon, %9’u mental-motor retardasyon, %3’ü multipl engeller, %2’si görsel bozukluklardı. 11 vaka sendromluydu. İmplantasyon yaşı 1.1-9.9 arasındaydı. Preoperatif tüm olgular objektif odyometrik incelemeler ve mümkün olan olgularda davranış odyometrisi ile incelenmiştir. Ciddi perilenf gusher gelişen 2 olgu dışında problem yaşanmamıştır. Fittingler büyük ölçüde ESRT ve NRI ya da NRT sonuçlarına dayandırılmıştır. Hastalar 1, 3, 6, 12, 18 ve 24. aylarda ve Notthingam scale, CAP ve SIR kategori testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Görme engeli dışında ek handikapı olmayan çocuklar kokleer implanttan mükemmel yararlanmışlardır. Mental retardasyonlu hastaların iletişim yetenekleri önemli ölçüde düzelmiştir. Motor mental retardasyonu olan hastalarda da önemli düzelmeler sağlanmıştır. Tüm hastalar ek engelleri için o engeline yönelik rehabilitasyon hizmetleri de almıştır ve çoğunda da işitmenin düzeltilmesi rehabilitasyona önemli ölçüde yardımcı olmuştur. Sonuç: Seçilmiş multihandikaplı ileri işitme kayıplı çocuklarda kokleer implantasyon iletişim becerilerini düzeltme açısından avantajlar sağlayabilir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:161

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale