Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » UyarlmşVestibülerMiyojenikPotansiyellrMeniereHastalğnd İntratimpanikGentamsn TedavsnnEtkilrnnTakibndGüvenlrBirTestMidir?
 

UyarlmşVestibülerMiyojenikPotansiyellrMeniereHastalğnd İntratimpanikGentamsn TedavsnnEtkilrnnTakibndGüvenlrBirTestMidir?

Özgirgin N., Özlüoğlu L. N., Tarhan E., Akkuzu G.K.

Bu çalışmanın amacı, Meniere hastalığında intratimpanik gentamisin tedavisinin takibinde uyarılmış vestibüler miyojenik potansiyel testinin etkinliğinin güvenilirliğini değerlendirmekti. Başkent Üniversitesi KBB kliniğinde planlanan prospektif çalışmaya tek taraflı Meniere hastalığı olan ve tedavilerinde 40 mg/ml konsantrasyonda 0.5 ml intratimpanik gentamisin uygulanan hastalar dahil edildi. Hastalara tedavi öncesi ve sonrası saf ses odyometrisi, bitermal kalorik test ve uyarılmış vestibüler miyojenik potansiyel testleri yapıldı. Ortalama takip süreleri 17.08 aydı. IT gentamisin tedavisi sonrası 9 hastada uyarılmış vestibüler miyojenik potansiyeller, 8 hastadada kalorik cevap kayboldu. 3 hastada latensi uzaması ve amplütüd lerde azalma gözlendi. 4 hastada kalorik cevaplar paretikti. Takip süresince hiçbir hastanın vertigo ile ilişkili subjektif yakınması olmadı. Bir hasta 2 yıllık izlem süresince ikinci bir gentamisin dozu aldı. 3 hastada tedavi sonrası işitme eşikleri kötüleşti. Bu çalışmanın verileri doğrultusunda uyarılmış vestibüler miyojenik potansiyeller Meniere hastalarına uygulanan intratimpanik gentamisin tedavisinin etkilerinin takibinde güvenilir bir testtir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:162

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale