Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » TraklStenzlrdYeniBirTdvMetoduOlrkGranlstKolniStimülnFaktr(G-Ksf)Uygulmsnn EtknlğnnDğrlndms:TvşnlrÜzrndDnyslBirÇalşm
 

TraklStenzlrdYeniBirTdvMetoduOlrkGranlstKolniStimülnFaktr(G-Ksf)Uygulmsnn EtknlğnnDğrlndms:TvşnlrÜzrndDnyslBirÇalşm

Özbilen Acar U., Yener U., Özdoğan P., Uyar Bozkurt Y., Bilir P., Yanıkkaya Demirel D., Sayılgan U., Dirican P.

Amaç: Trakeal stenozlarda günümüzde kullanılan tedavi metodlarına alternatif olarak granülosit koloni stimülan faktör (G-KSF) uygulamasının etkinliğinin araştırılmasıdır. Materyal ve Metod: Genel anestezi (GA) altında 12 tavşan trakeası deneysel stenoz oluşturmak üzere 2. ve 3. halkalar arasından horizontal kesi yapıldıktan sonra, naylon fırça sefalik yönde trakea lümeni içine sokularak sirküler olarak fırçalandı ve trakea 2-4 sütür ile kapatıldı. Postoperatuar 10. gün GA altında eski ensizyon bölgesinden tüm tavşanların trakealarına vertikal kesi yapılıp, trakeaları makroskopik olarak incelendi ve trakeal stenoz gözlenen alandan ensizyonel biyopsi alınıp histopatolojik değerlendirmeye gönderildi. Bunu takiben tavşanlar her biri 6 adet olmak üzere 2 eşit gruba ayrıldı . Birinci gruba İkinci operasyondan 5 gün sonra boyun bölgesine insülin enjektörü ile subkutan olarak 5 mikrogram/ kg G-KSF uygulandı. İkinci grup herhangi bir uygulama yapılmadan kontrol grubu olarak izlendi. G-KSF tedavi uygulamasından 1 ay sonra tüm tavşanlar (I. Ve II. grup) sakrifiye edildi. Daha sonra trakeaları indirek larengeal endoskopi (ILE) ile değerlendirildi ve hepsine total larenjektomi uygulandıktan sonra piyeslerdeki değişikliklerin elektron ve ışık mikroskobu ile histopatolojik analizleri yapıldı. Elde edilen sonuçlar Kruskal –Wallis One way ANOVA istatistik yöntemi ile değerlendirildi. Bulgular: Tavşanların ILE ile makroskopik değerlendirilmesinde kontrol grubunda 1. ve 2. trakea bölgeleri ile krikoid kıkırdak bölgesinde belirgin bir stenoz oluşumu gözlendi. Deney grubunda ise kontrol grubuna kıyasla stenoz alanlarında anlamlı bir düzelme görüldü. Bu makroskopik bulgular ışık ve elektron mikroskobu ile yapılan histopatolojik analizler ile istatistiksel olarak doğrulandı. Sonuç: Trakeal stenoz tedavisinde subkutan G-KSF uygulanmasının etkili olduğu ve mevcut tedavi metodlarına alternatif veya yardımcı bir yöntem olarak yer alabileceği gösterilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:162

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale