Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Esbiothrin İçeren Sinek Kovucu Likitlerin Burun Mukozasına Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması
 

Esbiothrin İçeren Sinek Kovucu Likitlerin Burun Mukozasına Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması

Koyuncu M., Ünal R., Ünal A., Yıldız L.

Amaç: Sineklerin zararlı etkilerinden korunmak için evlerde yaygın olarak kullanılan ve solunum yoluyla alınan esbiothrinin (Detan Elektrolikit) R rat burun mukozasında meydana getirdiği değişiklikleri histopatolojik olarak incelemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 40 deney, 10 tane de kontrol olmak üzere toplam 50 rat dahil edildi. Deney grubu 4’e ayrılarak her bir grup 10 rattan oluştu. Deney grubu 1, 4, 8 ve 12 hafta süre ile esbiothrine maruz bırakıldı. Maruz kalma sürelerinin sonunda ratlar sakrifiye edilerek burun alt konka mukozasından örnek alındı ve bu örnekler inflamasyon gelişimi, goblet hücresi ve mukoid bezlerde artış, silya ve epitel kaybı, intraepitelyal inflamatuar hücre varlığı ve metaplazi gelişimi açısından histopatolojik olarak değerlendirildi. Bulgular: Yapılan histopatolojik incelemede, deney grubundaki ratların burun mukozasında, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, inflamasyon gelişimi, goblet hücresi ve mukoid bezlerde artış, silya ve epitel kaybı ve intraepitelyal inflamatuar hücre varlığı açısından anlamlı fark saptandı (p<0.05). Ancak, metaplazi gelişimi açısından anlamlı bir ilişki saptanamadı (p>0.05). Tartışma ve Sonuç: Yaygın olarak kullanılan ve zararlı etkilerinin olmadığı bildirilen pyrethroid insektisidlerin burun mukozasında ortaya çıkardığı histopatolojik değişikliklerin, toksik nedenlerle meydana gelen rinitlerle aynı bulguları gösterdiği görülmüştür. İleri bir çalışmanın gönüllü insanlarda klinik ve laboratuar verileri ile desteklenerek yapılmasının uygun olacağı düşüncesindeyiz.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:163

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale