Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » AdenoidVegetsynluVeyaKronikTonslHipertrfliÇocuklrdOpersynÖncsVeSonrsı DönemlrdGhrelinHormnDüzyndkDeğşklklr
 

AdenoidVegetsynluVeyaKronikTonslHipertrfliÇocuklrdOpersynÖncsVeSonrsı DönemlrdGhrelinHormnDüzyndkDeğşklklr

Öztürk K., Keleş B., Özer B., Koç S., Büyükbaş S., Kocabaş V.

Amaç: Adenotonsil hipertrofisi çocuklarda büyüme gelişme geriliğinin önde gelen nedenlerindendir. Biz bu çalışmamızda, adenotonsil hipertrofisi bulunan çocuklarda ameliyat sonrası büyüme-gelişme, ghrelin hormon düzeyleri ve ghrelin hormonu ile bunların arasındaki ilişkiyi araştırdık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya; klinik ve radyolojik inceleme sonucu adenotonsil hipertrofisi tanısı alan, 17 erkek (%63), 10 kız (%37) toplam 27 hasta alındı. Hastalar ameliyat öncesi ve ameliyattan 3 ay sonra değerlendirildi. Çocukların boy ve kilo ölçümleri, ameliyat öncesi ve ameliyattan 3 ay sonra aynı şekilde yapıldı.Yaş ortalamaları 6.8 olup, 3-16 yaş arasında değişmekte idi. Hastalardan 18’i adenoid vegetasyon (%67), 9’u kronik tonsil hipertrofisi (%33) nedeni ile ameliyat edildi. Ghrelin ölçümü için NaEDTA ve aprotinin bulunan tüplere kan alınıp soğuk zincire dikkat edilerek çalışıldı. Bulgular: Ameliyat öncesi ortalama ağırlıkları (21.96 ± 12.92) kg, ortalama vücut kitle indeksi (VKİ: 15.34 ± 3.27) kg/m3, ortalama ghrelin hormon düzeyleri (178.49 ± 92.58) fmol/ml olarak ölçüldü. Ameliyat sonrası ghrelin hormon düzeyleri istatistik olarak anlamlı şekilde azalırken, ağırlık ve VKİ istatistiksel olarak anlamlı şekilde artış gösterdi ve sırası ile; (101.81± 51.50) fmol/ml, (22.76 ± 13) kg, (18 15.71 ± 3.26) kg/m3 olarak ölçüldü. Ghrelin hormonu ile ağırlık arasında operasyon öncesi zayıf bir negatif korelasyon (r = - 0.29) gözlenirken operasyon sonrasında ise bu negatif korelasyon daha da belirginleşti (r = 0.45) (p<0.05). Ghrelin hormonu ile ağırlık arasındaki bu korelasyon, ghrelin hormon farkları ve ağırlık farkları arasındaki korelasyonla da (r = 0.85)S, (p<0.01) desteklendi. Sonuç: Yapmış olduğumuz çalışma, adenotonsil hipertrofili çocuklarda, cerrahi tedavinin hastaların ameliyat sonrası büyüme ve gelişmesine olumlu yönde katkı yaptığını göstermiştir. Ghrelin hormon düzeyleri, adenotonsil hipertrofili çocuklarda ameliyat sonrası anlamlı oranda azalmış ve kilo ile negatif ilişkisi belirginleşmiştir. Bu sonuç bize kan ghrelin hormon düzeylerinin büyüme-gelişmenin değerlendirilmesinde ve ameliyat sonrası takibinde faydalı bir parametre olarak kullanılabileceğini düşündürmüş

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:163-164

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale