Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » KobaylrdTranstimpanik UygulnnDeksametazonunKarşıKulağaGeçişi:DeneyslAraştrmlrd Göz ÖnündeTutulmasıGerekenBirNokta
 

KobaylrdTranstimpanik UygulnnDeksametazonunKarşıKulağaGeçişi:DeneyslAraştrmlrd Göz ÖnündeTutulmasıGerekenBirNokta

Özgirgin N., Akkuzu B., Özlüoğlu L. N., Akkuzu G., Aldemir D.A.

Transtimpanik tedaviler başta Meniere hastalığı ve ani işitme kaybı olmak üzere çeşitli iç kulak patolojilerinde giderek popülarite kazanmaktadır. Bu nedenle bu konudaki deneysel çalışmalar da artmaktadır. Kobay kokleası pek çok yönden insan iç kulağına yakınlık göstermesi sebebiyle transtimpanik çalışmalar için tercih edilmektedir. Ancak kobayda koklear kanalın fonksiyonel olarak açık olduğuna dair deneysel bulgular vardır. Bu durumun deneysel transtimpanik deksametazon çalışmalarını ne yönde etkileyebileceğini görmek amacıyla 5 erişkin kobay üzerinde bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Kobayların bir kulaklarına transtimpanik deksametazon (4mg/ml veya 24 mg/ml)uygulanmış, bir saat süre ile pozisyon verildikten sonra her iki bulla açılarak her iki perilenften, beyin omurilik sıvısından ve kandan örnek alınmıştır. Örneklerde ELISA metodu ile deksametazon düzeyi tayini yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde kobayda tek kulaktan transtimpanik yolla verilen deksametazonun belirgin ölçüde beyin omurilik sıvısına ve karşı kulak perilenfine geçtiği görülmüştür. Kobay transtimpanik deksametazon çalışmalarında ve olasılıkla diğer ilaçlar ile yapılan çalışmalarda karşı perilenfe de belirgin ölçüde geçiş olacağı göz önünde tutulmalı ve karşı kulaklar kontrol grubu olarak kullanılmamalıdır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:164

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale