Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » AltKnkHprtrflrndIsıKntrllRadyfrknsDokHacmRdksynVeMkrdbrdrİleSbmkz RzksynYntmlrnKrşlm:Prospktf,RandmzVeTekKörKlnkÇlş
 

AltKnkHprtrflrndIsıKntrllRadyfrknsDokHacmRdksynVeMkrdbrdrİleSbmkz RzksynYntmlrnKrşlm:Prospktf,RandmzVeTekKörKlnkÇlş

Samim E., Göçmen H., Emir H., Ceylan K., Kızılkaya Z., Ünlü İ., Akagün M., Yavanoğlu A.

Amaç: Bilateral alerjik olmayan alt konka hipertrofisi olgularında ısı kontrollü radyofrekans doku hacim redüksiyonu (TCRFTVR) ve mikrodebrider ile submüköz rezeksiyon (SMRM) yöntemlerinin prospektif, randomize, tek kör klinik çalışma ile karşılaştırılması Metodlar: Çalışma grubu simultane olarak randomize seçilmiş farklı taraflara TCRFTVR ve SMRM uygulanmış 30 semptomatik hastadan oluşmaktadır. Vizüel analog skala (VAS) ve Akustik Rinometri (ARM) preoperatif ve postoperatif 12. hafta ve 6. aylarda uygulanmış, sakkarin transport zamanı (STT) ve Silyer atım frekansı (CBF) postoperatif 12. hafta ve 6. aylarda uygulanmıştır. Revizyon operasyon gerekliliği postoperatif 6-12. aylara arası tesbit edilmiştir. Bulgular: Sineşi SMRM uygulanan iki tarafta (%6.7) gözlenmiş ancak TCRFTVR uygulanan taraflarda izlenmemiştir (p=0.492). Subjektif (VAS) ve objektif (ARM) parametrelerde postoperatif 12. hafta ve 6.aylarda preoperatif değerlere nazaran anlamlı iyileşme göstermiştir (p<0.001). Aynı parametreler postoparatif 12. hafta ve 6. aylar karşılaştırıldığında farklılık göstermemiştir (p=0.396 ve p=.451 VAS için, p=0.357 ve p=0.191 ARM için). STT ve CBF postoperatif 12. hafta ve 6. ay ölçümlerinde gruplar arası anlamlı varyasyon göstermemiştir. Reoperasyon gerekliliği TCRFTVR ve SMRM grupları için sırasıyla %13.3 ve %16.7 olarak tesbit edilmiştir (p=0.671). Sonuç: Objektif ve subjektif parametrelerde benzer sonuçlar TCRFTVR yöntemine SMRM yöntemine göre avantaj sağlamaktadır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:164

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale