Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Septoplasti Sonrası Nazal Tampon Veya Sütür Tekniğinin Sistemik Oksijen Saturasyonu Ve Hasta Konforu Üzerine Etkisi
 

Septoplasti Sonrası Nazal Tampon Veya Sütür Tekniğinin Sistemik Oksijen Saturasyonu Ve Hasta Konforu Üzerine Etkisi

Kazkayası M., Arıkan O.K., Dincer C., Kılıç R.

Amaç: Bu çalışmada septoplasti sonrası konulan intranazal tampon veya alternatif olarak tampon konulmaksızın sadece septuma sütür atılmasının sistemik oksijen satürasyonu ve hasta konforu üzerine olan etkileri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmamıza izole septum deviasyonu tanısı almış ve septoplasti ameliyatı yapılmış 37 hasta dahil edildi. Hastalardan 18’ine intranazal tampon konularken 19 hastanın septumuna sütür atıldı. sistemik oksijen satürasyonlarını değerlendirmek için preoperatif ve postoperatif dönemlerde toplam 4 kez puls-oksimetri cihazı ile manuel olarak parsiyel oksijen satürasyonları ölçüldü. İntranazal tampon veya sütür atılmasının postoperatif hasta konforu üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla visuel analog skorlama ile burun tıkanıklığı, baş ağrısı, burun ve göz çevresinde ağrı (fasiyal ağrı), burunda kabuklanma, geniz akıntısı ve koku alma duyarlılığı araştırıldı. Bulgular: İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da sistemik oksijen satürasyonları sütür grubunda tampon grubuna göre daha yüksek bulundu (p≥0.05). Tampon grubunda sütür grubuna göre istatistiksel olarak daha fazla oranda burun tıkanıklığı olduğu saptandı(p≤0.05). Baş ağrısı, fasiyal ağrı, burunda kabuklanma, geniz akıntısı ve koku alma duyarlılığında azalmada iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar elde edilmedi (p≥0.05). Ancak, genel olarak baş ağrısı ve fasiyal ağrı tampon grubunda daha fazla saptanırken burunda kabuklanma, geniz akıntısı ve koku alma duyarlılığında azalma ise sütür grubunda daha fazla tespit edildi. Sonuç: Septoplasti ameliyatı sonrası yaygın olarak kullanılan intranazal tamponun sistemik oksijen satürasyonunu, istatistiksel olmasa da, düşürdüğü ve hasta konforunu sütür grubuna göre subjektif olarak olumsuz yönde etkilediği saptandı. Özellikle kronik sistemik rahatsızlıkları olan yaşlı hastalarda tampona alternatif olarak septuma sütür atılmasının uygun olacağı sonucuna varıldı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:165

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale