Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Septum Deviasyonlu Hastalarda Submüköz Rezeksiyon Operasyonunun Ses Kalitesi Üzerine Etkisi
 

Septum Deviasyonlu Hastalarda Submüköz Rezeksiyon Operasyonunun Ses Kalitesi Üzerine Etkisi

Kanlıkama M., Mumbuç S., Durucu C., Karataş E., Bağlam T., Gökpınar S.

Bu çalışmamızda septum deviasyonu nedeniyle submüköz rezeksiyon ameliyatı olan hastalarda, bu ameliyatın ses kalitesi üzerine etkisinin bilgisayarlı ses analizi ve spektrografik analiz ile objektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma burun tıkanıklığı şikayeti ile gelen ve submuköz rezeksiyon ameliyatı olan 20 hasta ve 10 kontrol grubu olgusu üzerinde yapıldı. Hastalar 15 dakika dinlendirildikten sonra dinamik mikrofona 15 cm mesafeden, önce rahat konuşma sesiyle oral ses olarak 5 saniye süreyle ‘A’, sonra da nazal ses olarak 5 saniye süreyle [M..] sesleri söyletilerek kayıt alındı. Tüm kayıtlar yapıldıktan sonra seslerin 3 saniyelik kısmı "Sesane Voice Profile" programı ile analiz edildi. Bu analiz sonucunda elde edilen Fo, Jitter, Shimmer, H/N ve NNE değerleri ‘A’ ve [M..] sesleri için ayrı ayrı istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Ayrıca bu kayıtlar "Sesane Spekrogram" programı ile spektrografik analiz yapılarak seslerin formant özellikleri ve gürültü oranları bakımından preoperatif görünüm ile postoperatif görünüm karşılaştırıldı. Sonuç olarak preoperatif ile postoperatif voice analiz çalışmalar arasında bir fark bulunamadı. Ancak spektrografik incelemelerde anlamlı değişiklikler tespit edildi. Bu çalışmada nazal septal deviasyonun sesin özellikle rezonansında bozukluk yapabileceği, submuköz septal cerrahinin de rezonansta düzelme yaptığı ve bunun subjektif değerlendirmenin yanısıra spektrografi ile F3 ve F4 formantlarına bakılarak değerlendirilebileceği gösterilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:165

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale