Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Alt Dudak Kanserlerine Cerrahi Yaklaşım
 

Alt Dudak Kanserlerine Cerrahi Yaklaşım

Özdem C., Özbek M.C., Aygenç E., Çelikkanat M.S., Öksüzler Ö., Ünsal Tuna E.E.

Dudak kanserleri, erkeklerde daha sık görülmekle beraber elli ve altmışlı yıllarda ortaya çıkan, baş boyun bölgesinin sık görülen bir malignensisidir. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Kulak-Burun-Boğaz Kliniğinde 1996-2007 Yılları arasında alt dudak kanseri tanısı almış daha önce herhangi bir tedavi protokolü uygulanmamış 47 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastaların yaş, cinsiyet, risk faktörleri, tümörün alt dudaktaki lokalizasyonu, rejyonel lenf nodlarının durumu, klinik ve radyolojik evreleme, uygulanan cerrahi tedavi ve histopatolojik sonuçları patoloji, lokorejyonel rekürrens ve prognoz incelenmiştir. Tümör, 39 hastada (%83) iyi differansiye, 7 hastada (%15) orta derecede differansiye, 1 hastada (%2) az differansiye bulunmuştur. Klinik olarak No olan 40 hastanın 3’ünde (%7) histopatolojik lenf nodu metastazı saptanmıştır. N1, 6 hastanın 4’ünde (%66) lenf nodu metastazı saptanmış ve bunların 2’sinde ise (%34) lenfadenopati reaktif inflamasyon olarak raporlanmıştır. Ortalama 60.1 aylık izlem de, toplam 5 hasta(%10) alt dudak kanseri nedeniyle kaybedilmiştir, 34 hasta, hastalıksız yaşamaktadır (%72), 7 hasta (%15) diğer nedenlerden dolayı kaybedilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:166

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale