Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Parotiste Asinik Hücreli Tümör
 

Parotiste Asinik Hücreli Tümör

Aslan G., Kayabaşoğlu G., Altundağ A.

Asinik hücreli tümör (AHT) tükrük bezlerinin ender görülen bir tümörüdür, görülme sıklığı primer parotis bezi tümörleri arasında %2-4 dır. Tümör hücreleri asiner bez hücrelerinden kaynaklanır. Tükrük bezlerinden en sık parotiste görülüler. Hastalar genellikle parotis gövde ve kuyruğunda benign mikst tümörden ayırt edilemeyen solid kitle ile başvururlar. Genellikle servikal nod yayılımı, fasyal paralizi ya da derin lob invazyonu görülmez. Patogenezi bilinmemekte interkale kanal yada terminal tubul epitelinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Dört morfolojik paterni tanımlanmıştır; solid, mikrokistik, papiller- kistikve foliküler. Sağkalım morfolojik özelliklerden çok lokal invazyon ve klinik özelliklerle ilişkilidir. Bu tümörlerin tedavisi konusunda halen tartışmalar olmakla birlikte çoğu otör konservatif parotidektominin (yüzeyel veya tümörün yayılımına göre total) yeterli olduğunu, şüpheli cerrahi sınır ve rezidüzel kitle varlığında postoperatif radyoterapi eklenmesi görüşündedir. Fasyal sinir rezeksiyonunun yalnızca perinöral sinir invazyonu olduğu durumlarda yapılabileceği ortak görüştür. 57 yaşında bayan hasta 3 yıldır parotis bölgesinde büyüyen ağrısız, mobil kitle ile kliniğimize başvurdu. Yapılan muayene ve görüntüleme çalışmaları sonrasında parotisde multiodaklı ve boyunda LAP olan tümoral yapı saptandı. Yüzeyel parotidektomi ve aynı taraflı boyun diseksiyonu sonrası histolojik incelemelerde boyun tutulumu olan asinik hücreli tümör saptandı. Hastaya yüzeyel parotidektomi yapıldı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:166

Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale