Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Tükürük Bezi Kitlelerinde Cerrahi Sonuçlarımız
 

Tükürük Bezi Kitlelerinde Cerrahi Sonuçlarımız

Altuntaş A., Ayçiçek A., Yılmaz M., Aktepe F., Dereköy F., Sargın R.

Primer tükürük bezi tümörlerinin %64-80’i parotis bezinde, %7-15’i submandibuler bezde ve %1’den azı sublingual bezde meydana gelir. Tüm tümörlerin %54-80’i benign karakterdedir. Bununla beraber parotis bezi tümörlerinin sadece %20-25’i, submandibuler bez tümörlerinin %45-50’si, sublingual ve minör tükrük bezi tümörlerinin %70 ten fazlası maligndir. Ocak 2004 - Ocak 2007 tarihleri arasında opere edilen, yaş ortalaması 48 (16-73 yaş) olan 13’ü erkek, 8’i kadın toplam 21 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Toplam 22 tükürük bezi kitlesinin 13’ü (%59.1) parotis bezinden, 7’si (%31.8) submandibuler bezden, 2’si (%9.1) ise minör tükürük bezi kitlesinden kaynaklanıyordu. Bu 21 hastaya, 12 superfisial parotidektomi, 7 submandibuler gland eksizyonu, 1 radikal parotidektomi, 1 total parotidektomi, 2 damaktan tümör eksizyonu operasyonu yapıldı. Submandibuler gland eksizyonu yapılan 1 hastaya aynı seansta supraomohyoid boyun diseksiyonu ve radikal parotidektomi yapılan bir hastayada modifiye radikal boyun diseksiyonu uygulandı. Hastalar ve patoloji sonuçlarını literatür ışığında tartıştık.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:166

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale