Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Tükrük Bezi Tümörlerinde İİAS Ve Histopatolojik Doku Sonuçları Arasındaki Korrelasyon
 

Tükrük Bezi Tümörlerinde İİAS Ve Histopatolojik Doku Sonuçları Arasındaki Korrelasyon

Önal B., Köybaşıoğlu F., Akın İ., Mutlu M., Günsoy B., Özel G.Ş.

Giriş: Tükrük bezlerinde lokalize olmuş kitlelerin tanısal olarak değerlendirilmesinde İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi (İİAS)’nin önemli bir yeri vardır. Ancak kitlenin İİAS sonuçları ve postop. olarak incelenmesiyle elde edilen histopatolojik doku sonuçları arasında her zaman %100 korelasyon yoktur. Biz retrospektif olarak, tükrük bezi lokalizasyonlu kitlelerin İİAS sonuçları ile doku örneklemelerinin karşılaştırmasını yaparak sensitivite ve spesifite değerlerimizi saptamaya çalıştık. Böylece tükrük bezi kitlelerine tedavi yaklaşımımızda İİAS’nin ne derece yer tutabileceğini gördük. Materyal ve Yöntem : 2001-2007 yılları arasında S. B. Ankara Dışkapı Y. Beyazıt E. A. Hastanesi 1. KBB Kliniği’ne tükrük bezi yerleşimli kitle şikâyeti ile gelen hastalardan İİAS yapılmış olup bunlardan histopatolojik doku örnekleri, arşivimizde bulunan 62 hastanın sonuçları değerlendirmeye tabi tutuldu. Sonuçlar: "Gerçek Pozitiflik" 15 ve "Gerçek Negatiflik" 42 hastamızda tespit edilirken sadece 1 olgumuzda "Yalancı Pozitiflik" ve 2 vakamızda "Yalancı Negatiflik" saptandı. 2 hasta "Nondiagnostik Sitoloji" olarak kabul edildi ve değerlendirme dışı tutuldu. İİAS ve doku sonuçlarının uyumuna göre, Sensitivite Oranımızı %88.23 ve Spesifite Oranımızı da %97.67 olarak bulduk. Ayrıca yine "Yalancı Pozitiflik Oranımızı" %2.32 "Yalancı Negatiflik Oranımızı" ise %11.76 olarak tespit ettik. Bunların sonucunda "Pozitif Prediktif ( Tanımlayıcı ) Değer" %93.75 "Negatif Prediktif Değer" ise %95.45 olarak oluştu. Tartışma: Bu değerleri literatür ile kıyasladığımızda, İİAS ve histopatolojik doku sonuçlarımız arasında oldukça iyi ve yüksek değerlerde bir korelasyon bulduk. Böylece bu tür lezyonların takibinde ve operasyon şeklinin saptanmasında İİAS’nin birinci basamak tanı yöntemleri arasında önemli bir yer tuttuğunu gördük.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:166-167

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale