Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Tinnitusta Düşük Yoğunluklu Lazer Tedavisi: Ön Çalışma Sonuçları
 

Tinnitusta Düşük Yoğunluklu Lazer Tedavisi: Ön Çalışma Sonuçları

Çınar F., Taş E., Uzun L., Uğur B.M.

Amaç: Dirençli tinnitusu olan hastalarda düşük yoğunluklu lazer tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi. Hastalar ve Yöntem: Sistemik hastalıkları olmayan, sigara, alkol kullanmayan, KBB muayeneleri doğal bulunan; laboratuvar incelemelerinde odyometride işitmesi normal ya da çok hafif işitme kaybı olan; radyolojide MR/BT’de patoloji saptanmayan, hematolojik incelemeleri doğal olan 12 hasta çalışmaya alındı. Hastalara 10 hafta, haftada bir kez 650 nM dalga boyunda, 5 mW çıkış gücünde 15 dakika süreyle düşük yoğunluklu lazer uygulaması yapıldı. Tüm hastalar çalışma protokolüne uydu. Bulgular: Hastalar uygulama başlangıcında ve uygulama tamamlandıktan iki hafta sonra tinnitusun eşiği, süresi ve rahatsızlık derecelerini içeren VAS skalalarıyla değerlendirildi. 10 hastada her üç parametrede de, belli düzeylerde iyileşme görülürken, iki hastada hiçbir değişiklik gözlenmedi. Hastaların hiçbirinde bir yan etki gelişmedi. Sonuç: Bu ön çalışma düşük yoğunluklu lazer uygulamasının tinnitus tedavisinde diğer medikal yöntemlere iyi bir seçenek olabileceğini göstermektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:167

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale