Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » BenignParoksismlPozisyonlVertiglHastlrnTdvsndUyglnnModifyEpleyManevrsSırasnd1.5Ve3DakikklkBeklmSürelrnnEtknlğnnKarşltm.
 

BenignParoksismlPozisyonlVertiglHastlrnTdvsndUyglnnModifyEpleyManevrsSırasnd1.5Ve3DakikklkBeklmSürelrnnEtknlğnnKarşltm.

Turgut S., Çakır B. Ö., Ercan İ., Özçelik M.

Amaç: Benign paroksismal pozisyonel vertigolu (BPPV) hastaların tedavisinde uygulanan modifiye Epley manevrasının uygulanımında pozisyon değiştirme sırasındaki 1.5 dakikalık ve 3 dakikalık bekleme sürelerinin tedavi sonuçları üzerine olan etkisi araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. KBB Kliniğinde klinik bulgular ve Dix Hallpike manevrası neticesinde BPPV tanısı konulan 96 hastaya modifiye Epley manevrası uygulandı. Hastalar 2 gruba ayrıldı. Manevranın uygulanımı sırasında başın rotasyon pozisyonlarındaki bekleme süresi ilk grupta 3 dakika, ikinci grupta 1.5 dakika tutuldu. Hastalar manevranın uygulanımından sonraki 5. gün kontrollere çağrıldı. Kontrolde semptomları devam eden hastalara ikinci kez kanalit repozisyon manevrası uygulandı. Bulgular: Çalışma grubuna dahil edilen 96 hastanın yaşları 24 ile 74 arasındaydı. (ortalama: 49) Hastaların 68 tanesinde sağ (%70), 28 tanesinde sol kulak (%30) tutulumu mevcuttu.İlk gruptaki 56 hastanın birinde bilateral tutulum mevcuttu. Yine ikinci gruptaki 46 hastanın birinde bilateral tutulum saptandı. Bilateral tutulumu olan hastalarda semptomların ağır olduğu kulaktan başlanarak her iki kulağa modifiye Epley manevrası uygulandı. Her iki grupta üç manevra sonrasında birer hasta dışında tüm hastalar iyileşti. Her iki grupta vertigo ve nistagmusu devam eden hastaların semptomlarının ise hafiflediği saptandı. Böylece her iki grupta %98’e ulaşan bir başarıya ulaşıldı. Sonuç: Epley manevrasının uygulanımı sonrası, klinik bulgular ve Dix-Hallpike manevrasına alınan yanıt neticesinde her iki grup arasında tedavi etkinliği açısından bir fark bulunmadı. İlk grupta manevra uygulama süresinin %50 azalması ancak tedavi etkinliğinin ikinci grupla benzer olması klinik uygulama ve hasta uyumu açısından avantaj sağlayacağını düşündürmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:168

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale