Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » EpiglottoplastiİleRekonstrüktifLarenjektomi(Tucker)UygulananLarinksKanserli HastalardaPostoperatifYaşamKalitesi
 

EpiglottoplastiİleRekonstrüktifLarenjektomi(Tucker)UygulananLarinksKanserli HastalardaPostoperatifYaşamKalitesi

Uluöz Ü., Kirazlı T., Yavuzer A., Akyıldız S., Avcu M., Bozan A.

Bu çalışmada kliniğimizde larinks kanseri nedeniyle frontal anterior larenjektomi ve tucker tekniği ile rekonstrüksiyon uygulanan hastalar uzun dönem onkolojik ve fonksiyonel açıdan değerlendirilmiştir. 2000- 2005 yılları arasında EÜTF KBB kliniğinde skuamöz hücreli karsinom nedeniyle frontal anterior larenjektomi uygulanan glottik kanserli 22 hasta çalışmaya katıldı. Hastaların postoperatif dönemde 2 ay aralıklar ile kontol muayeneleri yapılarak postoperatif 6. aydan sonra da uygun bir dönemde yutma, ağrı, ses kalitesi, çiğneme, tükrük miktarı ve sosyal yaşama tekrar uyum sağlama yönünden yaşam kalitesi sorgulamaları yapıldı. Hastaların 2’si T1a, 15’i T1b, ve 5’i T2 idi. 20 hasta NO, 2 hasta N1 idi. 2 hasta radyoterapi sonrası nüks olgu idi. Ortalama dekanülasyon zamanı 9. gün, nazogastrik sonda çıkarılarak oral beslenmeye geçiş zamanı ortalama 8. gün olarak bulundu. Hastalar postoperatif ortalama 14. günde aspirasyonsuz yutmaya başladı. Sadece 2 hastada postoperatif 2. hafta gün aspirasyon pnömonisi ve 1 hastada supraglottik enfeksiyon gelişti. Yapılan kontroller sonucunda hastaların hiçbirinde nüks, rezidü tümör bulgusu ve metastaz saptanmadı. Uzun dönemde yapılan sorgulamada hastaların büyük bir kısmında yaşam kalitesini belirgin olarak olumsuzlaştıran şikayet olmamıştır. Sadece 2 hastada ses kalitesindeki kayıptan ve 3 hasta sıvı gıdaları aspire etmekten yakındı. Bu çalışmanın sonucunda tucker tekniği ile rekonstrüktif larinks cerrahisi uygulanan larinks kanserli hastalarda postoperatif uzun dönemde yaşam kalitesinde belirgin bir değişiklik ortaya çıkmaması ve hastaların sosyal yaşama adaptasyonlarında ciddi problemler ile karşılaşmamaları nedeniyle başarılı bir teknik olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle tucker tekniği onkolojik açıdan endikasyonu bulunan tüm larinks kanserli hastalara uygulanabilir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:169

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale