Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Parsiyel Larinjektomi Sonuçlarımız
 

Parsiyel Larinjektomi Sonuçlarımız

Turgut S., Çakır B. Ö., Bişkin Erol S.

Amaç: Parsiyel larinjektomi uyguladığımız hastalardaki yutma ve solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi, postoperatif oluşan komplikasyonların nedenlerinin araştırılması. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 1999 ile 2005 yılları arasında parsiyel larinjektomi uygulanan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Toplam 24 hasta dosyası incelenmiş olup takip süreleri ortalama 2 yıl (1-5 yıl) oldu. Supraglottik larinks ca tespit edilen 14 hastaya supraglottik larinjektomi ile birlikte bilateral fonksiyonel boyun diseksiyonu, glottik ca tespit edilen 10 hastanın 3 tanesine laringofissür kordektomi, 3 tanesine frontolateral larinjektomi, 4 tanesine de vertikal hemilarinjektomi operasyonu uyguldık. Bulgular: Hastalarımızın hepsinde ortalama 14. gün (2-27) oral alıma geçildi. Hiçbir hastada aspirasyon problemi olmadı. Hepsinde ortalama 14. gün(2-29) dekanülasyon yapıldı. 2 hastada rekürrens izlenmesi üzerine total larinjektomiye dönüldü. 4 hastada boyun fleplerinde enfeksiyon gelişmesi üzerine açık yara pansumanı ile tedaviye gidildi. Sonuç: Sonuç olarak uygulanacak cerrahi şekli seçilirken tümörün lokalizasyonu, larenks içindeki yaygınlığı, evresi, boyun metastazlarının varlığı, hastanın genel durumu çok iyi değerlendirilmeli, başarısızlık riskini en aza indirmek amacı ile preoperatif ayrıntılı anamnez alınmalı, KBB muayenesi yapılmalı ve modern görüntüleme teknikleri kullanılmalıdır. Parsiyel larinjektomi teknikleri; burun solunumu, aspirasyonsuz yutmayı ve fonasyonun korunması gibi avantajlara sahipken, postoperatif hastanede kalış süresinin fazlalığı, maliyetin yüksek oluşu, uygulama zorluğu gibi dezavantajlara sahiptir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:169-170

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale