Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Larenks Kanserli Olgularımız
 

Larenks Kanserli Olgularımız

Ayçiçek A., Aktepe F., Duman K., Dereköy F., Sargın R., Temiz B.

Larenks kanserleri, baş boyun maligniteleri içinde en sık morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. 2002-2006 yılları arasında kliniğimizde larenks kanseri nedeni ile opere edilen 20 hasta yaş, cinsiyet, öykü ve özgeçmiş, histapatolojik tanı, primer hastalığın lokalizasyonu ve cerrahi tedavi yaklaşımı açısından retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşları 40-81 arasında idi. Yaş ortalaması 59.5. Ondokuz hasta erkek 1 hasta bayandı. Kliniğe en sık geliş şikayeti ses kısıklığı ve disfaji idi. İki hasta haricinde hepsinde sigara öyküsü mevcuttu ve 7 hastada (%35) alkol kullanımı vardı. Tümör; 7 hastada (%35) glottik bölgede, 8 (%40) hastada supraglottik bölgede, 5 hasta (%25) transglottik bölgeye yerleşim göstermekteydi. Histopatolojik olarak 18 hastada (%90) epidermoid Ca, 1 hastada lenfoepitelioma benzeri ca, başka bir merkezde supraglottik larenjektomi sonrası aspirasyon nedeni ile total larenjektomi yaptığımız bir hastada metaplazik değişiklikler saptandı. 1 olguya kordektomi, 2 olguya hemilarenjektomi, 5 olguya supraglottik larenjektomi, 1 olguya suprakrikoid larenjektomi, 11 olguyada total larenjektomi uygulandı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:170

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale