Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Olgu Sunumu: Karotis Bifurkasyonu Yerleşimli Servikal Sempatik Zincir Schwannomu
 

Olgu Sunumu: Karotis Bifurkasyonu Yerleşimli Servikal Sempatik Zincir Schwannomu

Bora F., Oltulu E., Yazıcı M.F., Güvener G., Yücel Z., Günay F.B., Atalay R.B.

Schwannomlar sinir kılıfını oluşturan Schwann hücrelerinden kaynaklanan soliter, kapsüllü, benign tümörlerdir. Vücudun her yerinde görülebilmekle beraber %25- 40 oranında baş-boyun bölgesinden kaynaklanırlar. Bu bölgedeki schwannomlar genellikle yavaş büyüyen, ağrısız kitle ile kendini gösterip, boyutları arttıkça çevresindeki anatomik oluşumlara bası yaparak disfaji, öksürük, ses değişikliği, alt kranial sinir paralizileri, trismus ve işitme kaybı gibi semptomlara neden olabilirler. Kliniğimize boyunda şişlik nedeni ile başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde karotis bifurkasyonu yerleşimli hipovasküler kitle tespit edilmiştir. Uygulanan cerrahi eksizyon sonrasında ipsilateral myozis, ptozis ve enoftalmus gelişmiştir. Kitlenin histopatolojik incelemesi schwannom olarak bildirilmiştir. Olgu servikal sempatik zincir kaynaklı schwannom tanısı konularak literatür ışığında değerlendirilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:170

Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale