Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Solunum Sıkıntısının Nadir Bir Nedeni: Keutel Sendromu
 

Solunum Sıkıntısının Nadir Bir Nedeni: Keutel Sendromu

Özlüoğlu L. N., Aydın E., Coşkun M., Akdoğan V., Derbent M.

Keutel sendromu otozomal resesif bir hastalıktır ve ilk defa 1972 yılında Keutel ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. Diffüz kıkırdak kalsifikasyonu, periferal pulmoner arter stenozu, brakitelefalangizm, mist tip işitme kaybı, değişen derecelerde mental retardasyon ve karakteristik yüz görünümü Keutal sendromununkarakteristik özellikleridir. Tüm vucutta görülen kıkırdak kalsifikasyonunu trakeobronsial sistemde de ortaya çıkması ciddi solunum sıkıntısına yol açabilmektedir. Kliniğimize solunum sıkıntısı ile başvuran ve Keutel sendromu tanısı alan bir hasta literatür özeti ve solunum sıkıntısının çözüm yolları ile birlikte sunulmuştur.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:170-171

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale