Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Konjenital Musküler Tortikollisin Okul Çağında Tedavisi
 

Konjenital Musküler Tortikollisin Okul Çağında Tedavisi

Kızılay A., Fırat Y., Akarçay M., Ekici N.Y.

Konjenital musküler tortikollis, doğumda veya doğumdan kısa süre sonra fark edilen sternoklaidomastoid (SKM) kasın kısalığı ile karakterize boyun deformitesidir. Kalça çıkığı ve düşük ayaktan sonra 3. sıklıkta görülen konjenital kas-iskelet sistemi hastalığıdır. Erken tedavi edilmediği zaman iskelet deformitesine sebep olmaktadır. Muayene ve görüntüleme ile tanı konulur. Ultrasonografi tortikollis tanısı için maliyet-fayda açısından yüksek duyarlığa sahiptir ve tercih edilmelidir. Hastaların çoğu pasif ekzersiz ve fizik tedavi ile tümüyle iyileşir. Düzelmeyen olgulara cerrahi tedavi yapılır. İleri yaşta tortikollisin iskelet etkilerinin gelişmesi nedeniyle tedavi zorlaşmaktadır. Bu çalışmada ileri yaşta başvuran ve cerrahi tedavi uygulanan 6 olgu değerlendirilerek ileri yaşta uygulanan cerrahi tedavi resim ve video görüntülerle sunuldu. Olgulara SKM kasın inferior Z plastisi uygulanarak kas uzatıldı. Cerrahiyi takiben dört olguda 2-6 hafta boyunca boyunluk takıldı. Olgular 1-6 yıl takip edildi ve 6 olguda da başarılı tedavi sağlandı. Tortikollis boyun cerrahisi ile uğraşan KBB hekimlerinin tanı ve cerrahi tedavisini yapması gereken bir hastalıktır. Erken tanı önemlidir ve hastalar ilk yıllarında tedavi edilmelidir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:171

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale