Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Otojenik İntrakranyal Komplikasyonlar
 

Otojenik İntrakranyal Komplikasyonlar

İşeri M., Ulubil A., Topdağ M., Şevik S.

Kronik otitis medianın intrakranial komplikasyonlarını değerlendirmek amacı ile 2004-2007 yılları arasında kliniğimize başvuran 9 olgunun kayıtları incelenmiştir. Komplikasyon gelişen sekiz olguda kolesteatomlu kronik otitis media mevcuttu. 4 hastamızda çift komplikasyon olmak üzere toplam 13 komplikasyon gözlenmiştir. Bunlardan 5 ‘i lateral sinus trombozu, 3’ü temporal lob absesi, 2’si menenjit, 2’si perisinüzal abse, 1’i otitik hidrosefalidir. Kolesteatomlu olguların 5 tanesine radikal mastoidektomi 3 tanesine modifiye radikal mastoidektomi uygulanmış olup bilateral mastoidit nedeniyle menenjit gelişen bir olguya bilateral basit mastoidektomi uygulanmıştır. Hastalara gereğinde komplikasyonların tipine yönelik ek cerrahi girişimler yapılmıştır. Sekel gelişiminin önlenmesi için bu komplikasyonların erken tanınması ve tedavi edilmesi önemlidir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:171

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale