Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Rekürren Otitis Media
 

Rekürren Otitis Media

Şeşen T., Koyuncu M., Tekat A., Ünal R., Tanyeri Y., Can E., Tulga T.

Bu çalışmada rekürren otitis medianın ve atak sayısının timpanoskleroz oluşumundaki etkisi araştırıdı. Çalışmada 30 adet Sprague- Dawley cinsi rat kullanıldı ve üç eşit sayıda grup halinde incelen-di (Grup A,B-1,B-2).Ratların kulakları bilateral ve transtimpanik olarak serum fizyolojik ile seyreltil-miş 109 CFU/ml standart suş Streptococus Pneumonia Tip 3 içeren 0,03ml solüsyonla dolduruldu. İnoklüsyondan sonraki 3. gün timpanik membranlarda belirgin akut otitis media bulguları gözlendi. Kontrol grubu olarak belirlenen Grup A’daki ratlar bir akut otitis media atağından 2 ay sonra, çalışma grupları olarak belirlenen Grup B-1’deki ratlar ise 1.5 ay arayla 2 kez inoklüzyon yapılarak 2 ay sonra ve Grup B-2’deki ratlar ise aynı şekilde 3 kez akut otitis media atağı oluşturularak 2 ay sonra sakrifiye edildi. Histopatolojik incelemede timpanik membranlarda ve orta kulakta skleroz odakları gözlendi. Ayrıca timpanik membran kalınlıkları ve inflamasyonun durumu değerlendirildi.Grup A ve Grup B1’-de timpanoskleroz gözlenmezken Grup B2’de 4 kulakta (%20 ratta) timpanoskleroz gözlendi. Çalışma neticesinde timpanoskleroz oluşumu için rekürren otitis media sürecinde atakla-rın neden olduğu tekrarlayan inflamatuar hadiselerin gerekli olduğu, timpanosklerozu başlatmak için en az 3 atağın gerektiği görüldü.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:171

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale