Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Kolesterol Granüloma Olgu Sunumu
 

Kolesterol Granüloma Olgu Sunumu

Kaya H., Koç A.K., Şirin A.A., Karabulut M.H.

Olgumuz, 24 yaşında erkek hasta kulak ağrısı, kulakta akıntı ve işitme kaybı şikâyetleri ile baş vurdu. Yapılan Klinik ve otoskopik muayene, temporal kemik BT ve MR görüntüleri ve histopatolojik tetkikler sonucunda kolesterol granüloma teşhisi koyduğumuz, kulak patolojilerinde nadir görülen bu olgumuzu bulgu ve sonuçlarıyla literatür bilgileri eşliğinde tartışarak sunduk.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:172

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale