Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Çocuklarda Akut Supüratif Olmayan Otit Mediada Dekonjestanların Tedavide Etkinliği
 

Çocuklarda Akut Supüratif Olmayan Otit Mediada Dekonjestanların Tedavide Etkinliği

Eyibilen A., Aladağ İ., Güven M., Yelken K.

Amaç: Akut otit medianın tedavisinde antibiyotiğe ilaveten sistemik dekonjestanların iyileşmede katkısının olup olmadığını incelemek. Hastalar ve Yöntemler: Akut otit media tanısı alan çocukların geriye dönük hasta kayıtları incelendi. Kulak zarında ve orta kulakta iyileşmeyi gözlemek için supüratif olmayan olgular çalışmaya katıldı. Kayıt incelemesinde tedaviden sonra düzenli kontrole gelmiş olan yalnızca antibiyotik tedavisi verilen 162 çocuğa ait 174, antibiyotik ve sistemik dekonjestan verilen 136 çocuğa ait 156 kulağın iyileşmesi incelendi. 10. gün sonucunda normal kulak zarı ve orta kulakta sıvının olmayışı tam iyileşme olarak kabul edildi. Bulgular: 10. gün sonunda yalnızca antibiyotikle tadavi edilen 174 kulağın 138’inde (%79.3), sistemik dekonjestan ilave edilen 156 kulağın 126’sında (%80.6) tam iyileşme sağlandı. 2. ay sonunda orta kulakta sıvı varlığı 1. grupta %6.9, 2. grupta %3.9 idi. Her iki grup arasında otitin iyileşmesi açısından istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Sonuç: Çocuklarda akut otit medianın tedavisinde antibiyotik tedavisine ek olarak sistemik dekonjestanların verilmesi tedaviye ek bir katkı sağlamamaktadır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:172

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale