Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Kronik Otitli Olgularda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
 

Kronik Otitli Olgularda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

Altuntaş A., Ayçiçek A., Yılmaz M., Dereköy F., Kenar F., Uz A.

Ocak 2004- Ocak 2007 tarihleri arasında kliniğimizde yapılan timpanoplasti ± mastoidektomi vakaları retrospektif olarak araştırıldı. Hastaların 36’sı (%50.7) kadın, 35’i (%49.3) erkekti. Yaş ortalaması 30.1 (6- 63 yaş) idi. Toplam 71 hastanın başvuru şikayetleri; azalan sırayla işitme azlığı, kulaklarda akıntı, ağrı, dolgunluk, çınlama ve uğultuydu. Pre-operatif değerlendirmelerde; hastaların KBB muayeneleri, saf ses odyogram ve bilgisayarlı temporal kemik tomografisi tetkikleri yapıldı. Hastaların 50’sine (%70.4) kronik otitis media, 20’sine (%28.1) kolesteatomlu kronik otitis media, 1’ine (%1.4) süpüratif otitis media tanısı konuldu. Hastaların pre-operatif saf ses odyogramlarında ortalama 46.7 dB iletim tipi işitme kaybı saptandı. Hastaların 63’üne primer, 8 ine revizyon operasyonu yapıldı. Hastalara yapılan operasyon dağılımı şu şekildeydi: 8 (%11.2) miringoplasti, 5 (%7) attikoantrotomi + timpanoplasti, 18 (%25.3) mastoidektomisiz timpanoplasti, 24 (%33.8) kapalı kavite mastoidektomi+ timpanoplasti, 16 (%22.5) açık kavite mastoidektomi+ timpanoplasti. Post-operatif greft başarısı yapılan ameliyatlarda %71 idi. Post-operatif işitme kazancı ise yapılan ameliyatlarda ortalama 7.79 dB idi.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:172

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale