Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » İşitsel Nöropati (İN) Olgularımızın Retrospektif Değerlendirmesi Ve İşitsel Rehabilitasyon Olanaklarının İncelenmesi
 

İşitsel Nöropati (İN) Olgularımızın Retrospektif Değerlendirmesi Ve İşitsel Rehabilitasyon Olanaklarının İncelenmesi

Özbilen S., Göksu N., Kemaloğlu Y. K., Bayazıt Y., Altınyay Ş., Gündüz B., Sarıdoğan Ç.

Amaç: İşitsel nöropati (İN) iç saç hücreleri düzeyinde periferal bir lezyondur. Klinik olarak normal otoakustik emisyonlar (OAE) ve koklear mikrofonikler (CM) mevcutken, beyin sapı odyometresi (BSO) cevaplarının anormal olması veya olmaması şeklinde tanımlanmasına rağmen hastalığın tablosu hastadan hastaya farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı kliniğimizde İN tanısı almış hastaların klinik özelliklerini ortaya koymak ve tanılama sonrası hastalara uygulanan tedavi ve rehabilitasyon süreçleri hakkında bilgi vermektir. Materyal ve Metod: İN tanısı konulan 10 hastaya ait klinik ve odyolojik veriler retrospektif olarak incelenmiştir. Sonuçlar: Olguların tamamı 6 yaş altında çocuklar olup 6’sı 2 yaş altında, geri kalan 4’ü ise daha ileri yaştaki çocuklardı. Bu 4 olgudan 2’sinde normal konuşma ancak işitme kaybı yakınması mevcuttu. Geri kalan 2 olguda ise konuşma gelişimi yetersizdi. Değerlendirilen 10 hastanın 8’inde BSO ile V. dalga elde edilemediği, geri kalan 2’sinde ise anormal V dalga elde edildiği görülmüştür. Olguların 6’sında çok ileri, 2’sinde orta derecede, diğer 2 olguda ise hafif derecede işitme kaybı saptanmıştır. (Re)Habilitasyon sürecinde altı hastaya koklear implant, üç hastaya işitme cihazı uygulanmış, bir hastaya ise sadece FM sistem önerilmiştir. Yorum: İN tanısı zor olduğu kadar (re)habilitasyonu ve eğitim süreçlerinin planlanması da zorluk arz eden bir klinik tablodur. Sadece orta-ileri derecede işitme kayıplılar arasında değil hafif hatta normal saf ses eşikleri olan olgularda da görülebilmektedir. İN olguların bir kısmı doğrudan işitme kaybı yakınması ile başvururken bir kısmı gürültülü ortamlarda anlayamama, konuşma bozukluğu gibi sorunlar ile daha ileri yaşlarda kliniklere gelebilmektedirler. Bu nedenle risk altındaki gruplar, sadece OAE ile değil mutlaka BSO ile de değerlendirilmelidir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:172-173

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale