Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Mediastinal Kitlesi Olan Olguda Akut Tonsillitin Nadir Bir Komplikasyonu: Desendan Nekrotizan Mediastinit.
 

Mediastinal Kitlesi Olan Olguda Akut Tonsillitin Nadir Bir Komplikasyonu: Desendan Nekrotizan Mediastinit.

Kızılay A., Fırat Y., Yücel Ekici N., Kuzucu A.

Akut mediastinit tonsillitin bilinen bir komplikasyonudur. Desendan nekrotizan mediastinit (DNM) is en dramatik ilerleyen ve öldürücü olabilen bir mediastinit formudur. 19 yaşında erkek hastada peritonsiller absenin komplikasyonu olarak, ağır servikal enfeksiyonun derin servikal fasyalar boyunca mediastinite ilerlemesi sonucu meydana gelen DNM tanımlanmıştır. Hastada enfeksiyonun derin servikal plan boyunca mediastene ilerlemesi sonucu yaygın sellülit, abse formasyonu gelişmiştir. Cerrahi tedavide tek başına servikal direnaj yapılması sonrasında hastada BT ile yakın takip edilmesi, agresif direnaj ve antibiyotik tedavisine rağmen iyileşme saptanmamıştır. Bunun üzerine hastaya torakotomi planlanmış, torakotomi sırasında üst mediastende multifokal kitleler izlenmiş, patolojik incelemede teratom olduğu tespit edilmiştir. Akut tonsillit sonrasında mediastinit komplikasyonu gelişen hastalarda tedaviye yanıt alınamadığında hastada altta yatan immunite eksikliği, metabolik hastalık gibi faktörler aranmalıdır. Biz bu olgu ile, akut tonsillite sekonder gelişen mediastinit komplikasyonunun, hastalarda tanıda gecikme veya yetersiz direnaj sonucu yüksek mortalite ile seyredebileceğini ve sistemik nedenler ekarte edilmişse altta yatan bir kitlenin bulunabileceğini vurguladık.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:173

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale