Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Kolesteatomlu Kronik Otit Cerrahisinde Mastoidobliterasyon Ve Dış Kulak Yolu Rekonstrüksiyonuklinik Sonuçlarımız
 

Kolesteatomlu Kronik Otit Cerrahisinde Mastoidobliterasyon Ve Dış Kulak Yolu Rekonstrüksiyonuklinik Sonuçlarımız

Samim E., Göçmen H., Bayız Ü., Emir H., Ceylan K., Kızılkaya Z., Uzunkulaoğlu H., Ünlü İ., Yavanoğlu A.

Amaç: Kavite sorunlarından kurtulmak için, kolesteatomlu kronik otit cerrahisinde obliterasyon ve dış kulak yolu rekonstrüksiyon tekniklerinin yerinin saptanması. Çalışma Düzeni: Retrospektif olarak kolesteatomlu kronik otitlerde mastoid obliterasyon ve dış kulak yolu rekonstrüksiyonu uygulanan 26 olgunun klinik sonuçlarının değerlendirilmesi. Metod: Çalışma Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde Ağustos-1995 ile Nisan-2000 tarihleri arasında obliterasyon ve dış kulak yolu rekonstrüksiyonu uygulanan, yaşları 7 ile 62 arasında değişen (ort. 31.2), 17 erkek ve 9 kadından oluşan toplam 26 olguyu kapsamaktadır. 26 olgunun 23 tanesinde (%88.4) mastoid obliterasyon uygulandı. Mastoid obliterasyonda 10 olguda Palva flep (iki olguda küçük Palva flep şeklinde), 2 olguda temporal kas, 2 olguda septal kartilaj, 1 olguda kemik talaş, 2 olguda hidroksi apatit, 6 olguda Palva flep ve kemik talaş (pasta) birlikte kullanılarak obliterasyon yapıldı. 26 olgunun 10 tanesinde (%38.4) dış kulak yolu arka duvarı rekonstrüksiyonu yapılırken bu 10 olgunun 3’ünde mastoid obliterasyon yapılmadan sadece DKY arka duvarı rekonstrükte edildi. 7 olguda DKY arka duvarı rekonstrüksiyonu ile birlikte mastoid obliterasyon yapıldı. DKY arka duvarı rekonstrüksiyonunda 4 olguda allogreft septal kartilaj, 3 olguda kortikal kortikal kemik, 3 olguda hidroksi apatit kullanıldı. Bulgular: Mastoid obliterasyon yapılan 23 olgunun, 15’inde (%65.2) tam başarı, 5 olguda (%21.7) kısmi başarı elde ederken 3 olguda (%13) başarısız olduk. Dış kulak yolu arka duvar rekonstrüksiyonu uygulanan 10 olguda ise; 5’inde (%50) tam başarı, 1 olguda (%10) kısmi başarı elde ettik ve 4 olguda (%40) başarısız olduk. Sonuç: Kolesteatomlu kronik otitis medialarda, kolesteatomanın yaygın olduğu olgularda kapalı teknikle kolesteatomayı tamamen temizlemek mümkün değildir. Bu gibi olgularda açık teknik tercih edilmeli ve açık tekniğin dezavantajlarından kaçınmak için uygun olgularda obliterasyonla birlikte veya obliterasyonsuz yapılan dış kulak yolu arka duvarı rekonstrüksiyonu, bir takım anatomik ve fonksiyonel avantajları da beraberinde getirmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:173

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale