Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Dış Kulak Yolu Atrezi Ve Stenozunun İki Evreli Teknikle Tamiri
 

Dış Kulak Yolu Atrezi Ve Stenozunun İki Evreli Teknikle Tamiri

Şahan M., Yıldırım N., Kasapoğlu F.

Dış kulak yolu atrezi ve stenozunun tamiri, otolojik cerrahinin en zor alanlarından birini oluşturmaktadır. Operasyonun başarısızlık nedenlerinin başında, olguların yaklaşık 1/3’ünde gelişen re-stenoz ve enfeksiyon gelmektedir. Oluşturulan yeni dış kulak yolu kemik-kıkırdak duvarına serilen deri greftinin yeterince kanlanmaması ve nekrozu komplikasyonların en önemli sebebi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada sunmakta olduğumuz iki aşamalı dış kulak yolu atrezi-stenoz tamiri tekniği ile bu potansiyel komplikasyonların büyük ölçüde önlenebildiği gösterilmiştir. Teknik, ilk evrede dış kulak yolunun açılmasını takiben, çeperine %0.5’lik Klorheksidin asetat emdirilmiş tül (Bactigrass®) serilerek zamanla ince ve kanlı bir granülasyon dokusu oluşumunun sağlanması; 2 hafta sonra yapılan ikinci aşama operasyonda ise oluşan dokunun üzerinin "split tickness" deri grefti ile kaplanarak kalıcı dış kulak yolu oluşturulması esasına dayanmaktadır. Olguların (n= 7) 1’i kazanılmış 2’si doğumsal olmak üzere 3’ünde dış kulak yolu stenozu ve 4’ünde de dış kulak yolu atrezisi mevcuttu. Nüksler nedeniyle toplam 11 ameliyat yapılan olguların son 7 ameliyatı tanımlanan iki evreli teknikle gerçekleştirildi ve bunların sadece 1’inde (%14.14) yeniden darlık oluştu. 7 olgunun 5’ine, genelde ilk ameliyatlarında olmak üzere, muhtelif eş zamanlı timpanoplasti teknikleri uygulandı. İşitme kazancı, kemik-hava yolu işitme eşikleri aralığındaki (gap) daralma olarak tanımlandı ve son ameliyatların ardından 44 dBHL ile 6 dBHL arasında (Ort: 16.1 dBHL) olmak üzere olguların hepsinde sağlandı. Tanımlanan teknikle elde edilen gerek dış kulak yolu açıklığı gerekse işitmede elde edilen kazanç, tatminkar ve literatürde bildirilen tek aşamalı operasyon sonuçlarından genelde daha iyi olarak değerlendirildi.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:174

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale