Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » KonjenitalAuralAtrezininBilgsyrlTomografi İlePreoperatifDeğerlndrlmsi; OrtaKulak VeMastoidDeformiteDereclrnnAnalizi
 

KonjenitalAuralAtrezininBilgsyrlTomografi İlePreoperatifDeğerlndrlmsi; OrtaKulak VeMastoidDeformiteDereclrnnAnalizi

Yetişer S., Satar B., Taşar M., Hıdır Y., Güvenç G.

Amaç: Normal ve atretik kulaklarda temporal kemik gelişiminin kıyaslanması ve böyle hastalarda işitme restorasyonu girişimlerinde önemli olabilecek bazı radyolojik nirengi noktalarını değerlendirmek. Gereç ve Yöntemler: Retrospektif olarak 40 atretik dış kulağı olan 35 hasta temporal kemik BT ile değerlendirildi ve 40 normal kulaktan oluşan bir kontrol grubuyla kıyaslandı. Tüm hastalarda karşılaştırılabilir kesit düzeyleri kullanılarak fasiyal kanalın seyri ve çapı, inkus ve malleusun yüzey alanı, mastoid havalanma seviyesi, juguler bulb ve sigmoid sinüsün yerleri ve anteroposterior çapları, Eustachii tüpünün timpanik kemik parçasının yönü ve çapı, orta kulak boşluğunun alanı, fasiyal sinir ile inkudomelleoler eklem, vestibül ve juguler bulb arasındaki mesafe değerlendirmeye dahil edildi. Karşılaştırma için parametrik olmayan ve parametrik istatistiksel testler kullanıldı. Sonuçlar: Atretik kulaklarda kontrol olgularıyla karşı-laştırıldığında eşdeğer planda kesitsel alan daha küçük bulundu (ortalama alan indeksi: 19.3 mm’ye (2 ) karşı 47.4 mm (2 )). Mastoid havalanması genel olarak azdı ve atretik kulaklarda kemikçikler hipoplastikti (ortalama ossiküler kesitsel alan: 8.3 mm’ye (2 ) karşı 11 mm (2 )). Atretik kulaklarda jugular bulb ile fasiyal sinir arasındaki mesafe istatistiksel olarak anlamlı derecede azdı (ortalama: 6.2 mm’ye karşı 6.8 mm) (p<0.05). Atretik kulaklardaki fasiyal kanal çapı, fasiyal kanal ile inkudomalleolar eklem arasındaki mesafe ve fasiyal kanal ile vestibül arasındaki mesafe ile (sırasıyla ortalama 1.49, 2.93 ve 1.82) kontrol olgularının fasiyal kanal çapı, fasiyal kanal ile inkudomalleolar eklem arasındaki mesafesi ve fasiyal kanal ile vestibül arasındaki mesafesi arasında (sırasıyla ortalama 1.44, 2.91 ve 1.83) istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (hepsi için p>0.05). Sonuç: Dış kulak atrezileri orta kulak ve mastoid anomalileriyle anlamlı derecede ilişkilidir. Rekonstrüktif cerrahide dikkate alınması.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:175

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale