Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » OtosklrznCerrhTedvsndTeflnPistnProtzİleUyglnnStapedtmi,Hemistapdktmi VeTotalStapdktmiGirşmlrninKısaVeUzunDönmSonuçlr
 

OtosklrznCerrhTedvsndTeflnPistnProtzİleUyglnnStapedtmi,Hemistapdktmi VeTotalStapdktmiGirşmlrninKısaVeUzunDönmSonuçlr

Samim E., Göçmen H., Bayız Ü., Emir H., Ceylan K., Kızılkaya Z., Uzunkulaoğlu H., Ünlü İ., Yavanoğlu A.

Amaç: Otosklerozun cerrahi tedavisinde kullanılan teflon piston tatbiki eşliğinde stapedotomi, hemistapedektomi ve total stapedektomi girişimlerini cerrahi başarı ve komplikasyonlar yönünden değerlendirmek Çalışma düzeni: Retrospektif hasta kayıt taraması Metodlar: Kasım 1995- Aralık 2002 tarihleri arasında kliniğimizde primer olarak teflon piston tatbiki eşliğinde stapedotomi, hemistapedektomi ve total stapedektomi uygulanan hastaların kayıtları retrospektif olarak değerlen-dirilmiştir. En az bir yıllık düzenli takiplere gelen 92 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Fonksiyonel başarı 0.5-1-2 kHz frekanslardaki rezidüel hava kemik aralığı ortalamasının 10 dB’den az olması şeklinde tanımlanmıştır. Erken dönem odyometrik değerlendirme cerrahi sonrası birinci ayın, geç dönem değerlendirme ise cerrahi sonrası en az bir yıl olmak üzere en geç kontrolde yapılmıştır. Sonuçlar: Uzun dönem takipte hemistapedektomi grubu ile total stapedektomi grubu arasında anlamlı istatistiksel fark bulunmuştur. Yorum: Otosklerozun cerrahi tedavisinde teflon piston tatbiki ile birlikte uygulanan stapedotomi tercih edilmesine karşın peroperatif gereklilik oluşursa hemistapedektomi güvenle uygulanabilir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:175

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale