Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Asistanlık Döneminde Stapedektomi Eğitiminde Alternatif Bir Model: Koyun Kadavra Kulağı
 

Asistanlık Döneminde Stapedektomi Eğitiminde Alternatif Bir Model: Koyun Kadavra Kulağı

Dağlı M., Eryılmaz A., Göçer C., İriz A., Genç U., Karabulut H.

Asistanlık eğitimi döneminde koyun temporal kemiğinin alternatif bir model olarak kullanılabilirliğini araştırmak amacıyla prospektif bir çalışma planlanmıştır. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. KBB Kliniğinde iki adet dördüncü yıl asistanı çalışmaya katıldı ve her biri 20 adet koyun temporal kemiği üzerinde çalıştı. Stapedektomi ameliyatının tüm rutin aşamaları gerçekleştirildi, başarı ve komplikasyon oranları kaydedildi. Asistanların teflon piston yerleştirilmesi aşamasına kadar olan tüm işlemlerdeki performansı uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Her iki asistanın performansı progressif olarak artmıştır. Başarı ve komplikasyon oranları ikinci on kulakta birinci on kulağa göre belirgin olarak daha iyi idi. Koyun kadavra kulağı, stapedektomi eğitimi için mükemmel bir modeldir, cerrahi becerilerin arttırılmasına katkıda bulunmaktadır. Koyun kadavra kulağı asistanlık eğitimi döneminde, özellikle insan kadavrası temin etmenin güç olduğu ülkelerde alternatif bir model olarak kullanılmalıdır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:175

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale