Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Yoğun Bakım Hastalarında Nazogastrik Sondanın Rinosinüzit Üzerine Etkisi
 

Yoğun Bakım Hastalarında Nazogastrik Sondanın Rinosinüzit Üzerine Etkisi

Pınar E., Öncel S., Tatar B., Çallı Ç., Adanır T.

Amaç: Yoğun bakım ünitesinde(YBÜ) yatan hastalarda nazogastrik sondanın paranazal sinüs enfeksiyonları üzerine etkisini araştırmak. Metod: YBÜ’de yatan hastalarda beslenmek için nazogastrik sonda takılan 32 hasta çalışmaya alındı. Sonda takılmadan önce ve takıldıktan sonra 10. günde koronal planda bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. Paranazal sinüsler sonda takılmadan önce ve takıldıktan sonra 10. günde Lund- Mackay paranazal sinüslerin derecelendirme sistemine göre skorlandı. Nazogastrik sondalı ve sondasız tarafın paranazal sinüs ortalama BT skorları istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Hastalarda sonda öncesi ortalama BT skoru 1.02±0.8, sonda takıldıktan sonra 10. günde 5.61± 3.2 olarak saptandı ve fark istatistiksek olarak anlamlı idi (p< 0.05). Bununla birlikte nazogastrik sondalı tarafta ortalama BT skoru 3.03±1.4, sondasız tarafta ise 2.58±0.9 olarak saptandı ve her iki taraf arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p> 0.05). Sonuç: Yoğun bakım hastalarında nazogastrik sondanın takılmasının sinüzit riskini artırdığı, ancak sondanın olduğu tarafla karşı taraf arasında sinüzit gelişimi açısından fark olmadığı saptandı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:176

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale