Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Yoğun Bakım Hastalarında Nazogastrik Sondanın Rinosinüzit Üzerine Etkisi
 

Yoğun Bakım Hastalarında Nazogastrik Sondanın Rinosinüzit Üzerine Etkisi

Pınar E., Öncel S., Tatar B., Çallı Ç., Adanır T.

Amaç: Yoğun bakım ünitesinde(YBÜ) yatan hastalarda nazogastrik sondanın paranazal sinüs enfeksiyonları üzerine etkisini araştırmak. Metod: YBÜ’de yatan hastalarda beslenmek için nazogastrik sonda takılan 32 hasta çalışmaya alındı. Sonda takılmadan önce ve takıldıktan sonra 10. günde koronal planda bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. Paranazal sinüsler sonda takılmadan önce ve takıldıktan sonra 10. günde Lund- Mackay paranazal sinüslerin derecelendirme sistemine göre skorlandı. Nazogastrik sondalı ve sondasız tarafın paranazal sinüs ortalama BT skorları istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Hastalarda sonda öncesi ortalama BT skoru 1.02±0.8, sonda takıldıktan sonra 10. günde 5.61± 3.2 olarak saptandı ve fark istatistiksek olarak anlamlı idi (p< 0.05). Bununla birlikte nazogastrik sondalı tarafta ortalama BT skoru 3.03±1.4, sondasız tarafta ise 2.58±0.9 olarak saptandı ve her iki taraf arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p> 0.05). Sonuç: Yoğun bakım hastalarında nazogastrik sondanın takılmasının sinüzit riskini artırdığı, ancak sondanın olduğu tarafla karşı taraf arasında sinüzit gelişimi açısından fark olmadığı saptandı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:176

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale