Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Maksiller Sinüs Anatomik Varyasyonları Ve Eşlik Eden Anomaliler
 

Maksiller Sinüs Anatomik Varyasyonları Ve Eşlik Eden Anomaliler

Dere H., Özcan K. M., Akdoğan Ö., Yazan N., Selcuk A.

Maksiller sinüslerin hipoplazisi, aplazisi, septaları, etmomaksiller sinüs, ek maksiler sinüs ve sessiz sinüs sendromu, maksiler sinüste görülen varyasyonlardır. Bu varyasyonlara, unsinat proses anomalileri, orbita genişlemesi, kanin fossada yükselme, infraorbital fissürde genişleme, sinüs duvarlarında kalınlaşma ve mukozal patoloji gibi bulgular eşlik edebilir. KBB polikliniğimize Ocak 2006- Mart 2007 tarihleri arasında sinonazal şikayetlerle başvuran 330 hastanın, koronal planda çekilen BT’leri maksiler sinüs anomalileri ve eşlik eden anatomik ve patolojik bulgular yönünden incelendi. Sağ, sol ve bilateral olmak üzere toplam 31 maksiler sinüsde hipoplazi saptandı. 134 anterior ve 17 posterior septa saptandı. Anterior yerleşimli septaların sıklıkla vertikal, posterior yerleşimli olanların sıklıkla horizontal olduğu görüldü. 7 etmomaksiller sinüs tespit edildi. Maksiler sinüs hipoplazisi ile orbital genişleme arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı, maksiler sinüs hipoplazisi ile unsinat hipoplazisi ve mukozal patoloji arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Anterior yerleşimli maksiller sinüs septası ile infraorbital fissürde genişleme arasında anlamlı korelasyon saptandı. Maksiler sinüslerin anatomik varyasyonları ve buna eşlik eden anomalilerin cerrahi planlanan hastalarda belirlenmesi, cerrahi oryantasyonun sağlanması ve olası komplikasyonların önlenmesine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:176

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale