Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Maksiller Sinüs Mukozal İnflamatuar Patolojilerinin Değerlendirilmesinde Waters’ Grafisinin Değeri
 

Maksiller Sinüs Mukozal İnflamatuar Patolojilerinin Değerlendirilmesinde Waters’ Grafisinin Değeri

Akoğlu E., Karazincir S., Okuyucu Ş., Balcı A.

Amaç: Waters’ grafisinin maksiller sinüs mukozal inflamatuar patolojilerinin değerlendirilmesindeki değerinin, güvenililiği-nin ve farklı değerlendiriciler arasındaki tutarlılığının araştırılması. Yöntem ve Gereçler: Sinüzit şüphesi nedeni ile hem Waters’ grafisi hem de paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisi çektirilen 88 hastanın radyolojik bulguları iki KBB hastalıkları uzmanı ve iki radyolog tarafından değerlendirildi. Her bir hekim için Waters’ grafisinin duyarlılığı (sensitivity), pozitif belirleyici değeri (pozitif predictive value), doğruluk (accuracy) değeri ve hekimler arasındaki tutarlılık (interobserver reliability) değeri hesaplandı. Bulgular: Çalışmamızda duyarlılık oranları %79.5 ile %92.0 (ortalama %86.8± 5.4); pozitif belirleyici değer (PBD) oranları %85.0 ile %88.0 (ortalama %86.67± 1.95); doğruluk oranları ise %82.9 ile %89.0 (ortalama %86.85± 2.7) hekimler arası tutarlılık değeri ise %64.4 ile %86.2 arasında değişmektedir. Sonuç: Waters’grafisi maksiller sinüzitin radyolojik tanısında tarama yöntemi olarak kullanılabilir. BT gibi pahalı ve hastanın daha fazla radyasyon aldığı ileri inceleme yöntemlerinin ise negatif grafiye rağmen klinik şüphenin devam ettiği ya da bir ameliyatın planlandığı ayrıntılı anatomik bilgiye ihtiyaç duyulan hastalarda uygulanması mantıklı bir yaklaşım gibi görünmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:176-177

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale