Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Karotid Paragangliomalar
 

Karotid Paragangliomalar

Akçayöz N., Akın İ., Kuran G., Elverici O.

Glomus tümörleri terminolojide yaygın olarak kullanılmasına rağmen, aslında yanlış bir ifadedir. Bu tümörler, nöral krestlerden köken alan paragangloin hücrelerden gelişir. Genellikle nonfonksiyonel olmalarına karşın, %3 oranında fonksiyonel olarak karşımıza çıkabilirler. Karotid paragangliomalar (KPG), karotid bifurkasyon adventisyasındaki karotid cisimden gelişir. KPG, klinikte karşımıza en sık, yumuşaktan sert kıvama kadar ağrısız, pulsatil, lateral servikal kitle olarak çıkar. Beraberinde lokalizasyonlarına bağlı olarak kafa çiftlerinin tutulumuna veya sekretuar oluşlarına bağlı olarak bulgular verebilir. Tedavisi cerrahidir ve önemli komplikasyonlarla sonuçlanabilir. Kliniğimizde 1989- 2005 yılları arasında 26 hastada 34 KPG olgusu opere ettik. Hastalarımızın 18’i kadın, 8’i erkekti. Yaş ortalaması 36±7.6 idi. Ortalama takip süresi 6 yıldır. Bu olguların sınıflaması, cerrahisi ve postoperatif sonuçlarımızı değerlendirdik.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:177

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale