Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Baş Boyun Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım Ve Rekonstrüksiyonu
 

Baş Boyun Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım Ve Rekonstrüksiyonu

Gedikli O., Eren S. B., Korkut Y., Yücepur C.

Amaç: Baş boyun tümörlerinde uyguladığımız rekonstrüktif cerrahi tekniklerin sonuçlarını değerlendirmek. Materyal ve Metod: Bu çalışmaya 2001 Ocak ve 2007 Mart tarihleri arasında kliniğimizde ya da özel pratiğimizde 31 hastaya genel ya da lokal anestezi altında tümör eksizyonu artı rekonstrüktif cerrahi yapıldı.Olgular ortalama 2 yıl takip edildi. Bulgular: 15 hasta bening baş boyun tümörü, 16 hasta ise malign baş boyun tümörü idi.Bunlardan 7’si üst ya da alt dudak, 5’i kulak, 11’i burun, 8’i de yüz-boyun tümörü idi. Sonuç: Tüm olgularda kozmetik ve flep fonksiyonları açısından başarılı sonuçlar alındığı görüldü. Tartışma: Baş boyun tümörlerinde eksizyon, rekonstrüksiyon ve takibinin aynı cerrahi ekip tarafından yapılmasının mortalite ve morbidite azlığı açısından önemli olduğu sonucuna varıldı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:177

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale