Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Boyun Disseksiyonu Sonuçlarımız
 

Boyun Disseksiyonu Sonuçlarımız

Yıldız H., Ayçiçek A., Duman K., Dereköy F., Uz A., Tokyol Ç.

Baş boyun bölgesi tümörlerinde hastanın prognozunu etkileyen en önemli faktörlerden biri servikal lenf nodlarına olan metaztazdır. Bu hastaların tedavisinin planlanmasında servikal lenf nodlarına yaklaşım çok önemlidir. Son yıllarda konservatif yaklaşımlar daha ön plana çıkmıştır. Kliniğimizde, baş boyun tümörü nedeni ile boyun disseksiyonu uyguladığımız 23 hastayı retrospektif olarak değerlendirdik. Uygulanan boyun disseksiyonlarının 27’si modifiye radikal boyun disseksiyonu, 4’ü selektif boyun disseksiyonu, 2’si radikal boyun disseksiyonuydu. Boyun disseksiyonu uygulanan 23 hastanın 17’si larenks kanseri, 2’si tükürük bezi kanseri, 3’ü tiroid kanseri, 1’i cilt- squamöz hücreli karsinomu idi. Onyedi larenks kanserli hastanın 10’una bilateral 7’sine unilateral olmak üzere toplam 27 boyun disseksiyonu uygulandı. Larenks kanseri olmayan baş boyun kanserli 6 hastaya 6 unilateral boyun disseksiyonu uygulandı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:177

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale