Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Baş-Boyun Tümörlü Hastalara Mikrovasküler Serbest Flepler İle Rekonstrüktif Yaklaşımımız
 

Baş-Boyun Tümörlü Hastalara Mikrovasküler Serbest Flepler İle Rekonstrüktif Yaklaşımımız

Uluöz Ü., Akyıldız S., Öztürk K., Avcu M., Bilkay U., Difdikçioğlu Y.

İleri evre baş-boyun kanserli hastalarda yeterli cerrahi sınırla tümörün çıkarılması sonrası çiğneme, yutma, konuşma gibi fonksiyon kayıplarının yanında kozmetik ciddi deformiteler de ortaya çıkmaktadır. Bu problemlerin giderilmesi için kullanılan rekonstrüksiyon yöntemleri arasında son yıllarda en çok tercih edilen yöntemlerin başında mikrovasküler serbest flepler gelmektedir. Hem operasyonun onkolojik güvenilirliği hem de rekonstrüksiyonun ideal koşullarda yapılabilmesi için bu gibi olgulara multidisipliner yaklaşım tercih edilmektedir. Burada 2005- 2006 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ve PRC ekiplerince ortak opere ve rekonstrükte edilen hastaların bilgileri sunulacaktır. 9’u kadın, 6’sı erkek toplam 15 hasta opere edilmiştir. Bunların bir tanesinin tanısı mandibula miksoması, diğer 14’ünün ise SCC’du. SCC tanısı alan 5 hastada bukkal, 3 hastada ağıztabanı, 2 hastada dil, 2 hastada retromolar trigon, 2 hastada gingival orijinli tümör mevcuttu. Primer tümörün rezeksiyonu yanında bir hastaya parotidektomi, 11 hastaya da boyun disseksiyonu uygulandı. Rekonstrüksiyonda 9 hastaya serbest radial ön kol flebi, 5 hastaya serbest fibula osteokutan flebi ve bir hastaya da çift flep (radiyal ön- kol+ fibula osteokutan flep) uygulandı. Flep başarısızlığı bukkal tümörlü fibular osteokutan flep uygulanan bir hastada izlendi. Diğer hastalardaki fleplerde minör problemler dışında sorunla karşılaşılmadı. İleri evre baş- boyun tümörlü olguların onkolojik güvenilir rezeksiyon yanında optimal rekonstrüksiyonu için mikrovasküler serbest fleplerin kullanımının başarılı bir yöntem olduğuna karar verildi.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:178

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale