Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Plazma Knife Cerrahi İle Dilde Hemanjiom Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
 

Plazma Knife Cerrahi İle Dilde Hemanjiom Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Kutluhan A., Uğraş S., Berçin S., İnançlı M.

Dilin vasküler malformasyonları, ileri derecede rahatsızlık verici ciddi klinik sorunlara neden olan seyrek lezyonlardır. Tüm hemanjiom vakalarının %50 kadarı baş-boyun bölgesinde görülür. Kız çocuklarında erkeklerden 3 kat daha fazladır. Vasküler malformasyonlu hastalar genellikle dil ısırmasına bağlı olarak rekürren kanama şikayetiyle başvururlar. Diğer sık karşılaşılan şikayetler; Ağrı, dilin büyümesine sekonder nefes alamama, çiğneme ve yutma ile konuşma zorluklarıdır. Tedavide embolizasyon, eksizyon, criyoterapi, skleroz, radyasyon, laser fotokoagulasyon ve kemoterapi gibi metodlar kullanıldı. Bir olgu nedeniyle 7 yaşında bir kız çocuğunda oral dilin 2/3 arkasında ve orta hatta yerleşmiş 4x2 cm boyutundaki bir hemanjiomun plazma knife (pk) cerrahi yöntemi ile tedavisini sunduk. Tedavi sonrası kanama, solunum sıkıntısı ya da enfeksiyon komplikasyonu olmadı. Plazma knife cerrahi yöntemi seçilmiş iyi huylu dilin vasküler malformasyonlarda bir tedavi seçeneğidir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:178

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale