Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Larinks Kanserinde Uyguladığımız Total ve Parsiyel Cerrahi Sonuçlarımızın Karşılaştırılması
 

Larinks Kanserinde Uyguladığımız Total ve Parsiyel Cerrahi Sonuçlarımızın Karşılaştırılması

Gedikli O., Eren S. B., Korkut Y., Kahya V.

Amaç: Kliniğimizde larinks kanseri olgularında uygulanan cerrahi yaklaşım modalitelerinin oranını ve bunun nedenlerini tartışmak. Hastalar ve Yöntem: 2002-2006 tarihleri arasında kliniğimizde larinks kanseri tanısı konan 43 hasta çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Hastalardan 20'si T4 (%46.5), 16'sı T3 (%37.2), 4'ü T2 (%9.3), 3'ü T1 (%6.9) evresindeydi. (AJCC2002) Hastaların sosyoekonomik düzeyi araştırıldığında 35 hastanın (%81.3) ilkokul mezunu olduğu, 8 hastanın (%18.7) okuma yazma dahi bilmediği görüldü. Hastalardan 30'una total larenjektomi (%69.8), 13'üne (%30.2) parsiyel larenjektomi (8 supraglottik, 2 near total, 2 frontolateral, 1 kordektomi) yapıldı. 40 hastaya boyun diseksiyonu, 10 hastaya post op RT uygulandı. Sonuç: Bu çalışmada total larenjektomi oranımızın literatürden yüksek olması hastanemizin konumu ve sosyoekonomik düzeyi oldukça düşük hasta grubuna bakılması, bu nedenle özellikle T3 ve T4 olguların hastanemize başvurmasından kaynaklandığı sonucuna varıldı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:179-180

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale