Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Larenks Kanseri: 125 Olgunun Retrospektif Analizi
 

Larenks Kanseri: 125 Olgunun Retrospektif Analizi

Topuz B., Kara C. O., Karadağ G.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 01. 10. 1997- 01. 10. 2006 tarihleri arasındaki dönemde ameliyat edilen 125 larenks kanserli olgu retrospektif olarak gözden geçirildi.123 olgu erkek, 2 olgu kadındı.Hastaların yaşı 35 ile 82 arasında değişiyordu (ortalama yaş: 58.1 idi). 64 olgu supraglottik (%51.2), 38 olgu glottik (%30.4), 21 olgu transglottik (%16.8), 2 olgu subglottik (%1.6) idi.Olguların 37'si T1 (%29.6), 42'si T2 (%33.6), 21'i T3 (%16.8), 25'i T4 (%20)idi. 54 olguya total larenjekmi (%43.2), 31 olguya supraglottik horizontal larenjektomi, 9 olguya vertikal hemilarenjektomi, 8 olguya krikohyoidopeksi, 1 olguya krikohyoidoepiglottopeksi, 1 olguya krikoglossopeksi, 1 olguya frontolateral larenjektomi, 14 olguya kordektomi, 3 olguya stripping uygulandı. 16 olguya radikal boyun diseksiyonu, 35 olguya fonksiyonel boyun diseksiyonu, 28 olguya bilateral fonksiyonel boyun diseksiyonu (20'si aynı seansta), 10 olguya modifiye radikal boyun diseksiyonu, 2 olguya genişletilmiş radikal boyun diseksiyonu, 5 olguya supraomohyoid boyun diseksiyonu uygulandı. Toplam 96 olguya boyun diseksiyonu uygulandı. Bunlardan 64 olgu N0 boyun idi. Bu olguların 14'ünde (%21.8) ise boyunda metastatik lenf nodu pozitif geldi. Toplam 64 supraglottik olgunun postoperatif 24'ünde (%37,5) metastatik lenf nodu metastazı mevcuttu. Toplam 38 glottik olgunun postoperatif 2'sinde (%5.2) boyun metastazı mevcuttu. Postoperatif boyunda metastatik lenf nodu metastazı olan tüm olgulara radyoterapi önerildi. Ortalama takip süresi 55 ay (en az 6 ay, en fazla 108 ay) idi. 5 yıllık survi %79.2 idi. 27 ex olgunun 14'ünde nüks mevcut olup bu hastaların 8'i boyun nüksü, 3'ü stoma nüksü, 3'ü lokal nükstü. 1 olguda ikinci primer olarak nazal CA görüldü. 4 olguda akciğer metastazı, 1 olguda servikal vertebra metastazı, 4 olguda pnömoni, 3 olguda miyokard infarktüsüne bağlı ex olduğu belirlendi. Serimizde dikkati çeken bulgumuz ex olguların tamamında ex sebebinin tesbit edilebilmesidir. Tedavi hizmetlerinin hastaların yaşadığı bölgede verilmesihasta takibini dolayısıyla tedavi kalitesini yükseltmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:180

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale