Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Larenksin Non-Hodgkin Lenfoması: Olgu Sunumu
 

Larenksin Non-Hodgkin Lenfoması: Olgu Sunumu

Kayhan F. T., Şirin A.A., Kanmaz L., Gürer E.

Larenks ve hipofarenks, Non-Hodgkin Lenfoma (NHL)’nın nadir görüldüğü ekstranodal bölgelerdir. Larenkse lokalize NHL tüm larengeal neoplazmların %1’den azını teşkil eder. Larenksin büyük B hücreli NHL tanısını almış bir vaka sunuldu. 62 yaşındaki erkek hasta yutma güçlüğü ve ses kısıklığı şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Direkt laringoskopi ile larengohipofarengeal kitleden alınan biopsi materyalinin immünohistokimyasal olarak değerlendirildi. Onkoloji tarafından takibe alınan hastaya kemoterapi planlandı. 3. kür kemoterapi sonrası hastanın takibinde yapılan indirekt larengoskopide larengeal kitlenin kaybolduğu gözlendi.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:180

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale