Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Larinks Karsinoid Tümör: Olgu Sunumu
 

Larinks Karsinoid Tümör: Olgu Sunumu

Kayhan F. T., Koç A.K., Kanmaz L., Gürer E.

Bu bildiride, ilgili literatür gözden geçirilerek karsinoid larenks tümörünün klinik ve histopatolojik özellikleri sunuldu. 55 yaşında bayan hasta, iki yıldır süren ses kısıklığı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Sigara kullanım öyküsü olmayan hastanın indirekt larengoskopik muayenesinde epiglot larengeal yüzü sağ tarafından sinüs piriformis medial duvarına uzanım gösteren kitle tespit edildi. Direkt larengoskopisinde; epiglot infrahyoid bölgeden başlayan sağda petiole ve sağ glossoepiglottik folddan inferiora doğru sinüs piriformis medial duvarına uzanım gösteren kitleden multipl punch biyopsiler alındı. Patoloji sonucu, (Grade 1) Tipik karsinoid tümör- İyi differansiye nöroendokrin tümör- olarak gelen hastaya supraglottik horizontal larenjektomi uygulandı. Larenksin nöroendokrin neoplazileri nadir görülen tümörlerdir. Genellikle 50-70 yaş grubunda görülür. Tümörün en sık yerleştiği bölgeler ariepiglottik plikalar, bant vokaller, farengoepiglottik plikalar ve epiglottun lümene bakan yüzeyidir. Nadiren ilk bulgu metastatik boyun kitlesidir. Mikroskopik, histokimyasal ve ultrastrüktürel çalışmalar vücudun diğer bölgelerindeki karsinoidlerinden ayırt edilemediklerini ortaya koymuştur. Tedavide konservatif cerrahi uygulanır, boyun kitlesi varlığında modifiye boyun disseksiyonu cerrahiye ilave edilir. Bu tümörün diğer bir özelliği radyasyona dirençli olmasıdır. Takibimizdeki hastada nüks görülmedi.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:180

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale