Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Larenksin Nadir Görülen Malign Tümörlerinde Klinik Deneyimimiz
 

Larenksin Nadir Görülen Malign Tümörlerinde Klinik Deneyimimiz

Başarer N., Aslan İ., Karabulut B., Aslan O., Yılmazbeyhan D.

Larenks kanserleri tüm kanserlerin %2-5’ini oluşturur. Larenks kanserlerinin %95’ten fazlasını primer skuamöz hücreli karsinom teşkil eder. Larenksin nonepidermoid kanserleri oldukça nadir görülür. En sık görülen nonepidermoid larenks tümörleri glandüler kanserler, sarkomlar ve nöroendokrin tümörlerdir. Tümörlerin klinik semptomatolojisi genellikle epidermoid larenks tümörlerinde olduğu gibidir. Her bir tümörde klinik seyir, tedavi yaklaşımları farklılık gösterdiğinden, kesin histopatolojik tanı çok önemlidir. Bu çalışmada kliniğimizde 1990 - 2005 yılları arasında tedavi edilen 1426 larenks kanseri olgusu retrospektif olarak incelendi. Bu 1426 olgunun 20‘sinde nonepidermoid larenks kanserine rastlandı; nonepidermoid kanserlerin toplam larenks kanserlerine oranı yaklaşık olarak %1.2 (20/1426) idi. Serimizde nonepidermoid larenks kanserlerini ilk sırada; 5 adenokanser, 1 adenoskuamöz kanser, 1 müsinöz adenokanser ve 1 berrak hücreli kanser toplam 8 olguyla glandüler kanserler oluşturdu. İkinci sırayı 2 kondrosarkom, 1 sinovyal sarkom, 1 fibrosarkom, 1 fuziform hücreli sarkom olmak üzere toplam 5 vakayla sarkomlar oluştururken 3. sırayı 4 olgu ile küçük hücreli nöroendokrin kanserler takip etmektedir. Ayrıca serimizde 1 malign melanom, 1 granüler hücreli myoblastom, 1 hemanjioendotelyoma olgusuna da rastlandı. Çalışmamızda nonepidermoid larenks kanserlerinin klinik, histopatolojik tanıları, tedavi yaklaşımları ve prognozları literatür verileri eşliğinde incelendi.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:180-181

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale