Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Larenksin Nöroendokrin Tümörleri
 

Larenksin Nöroendokrin Tümörleri

Yazıcıoğlu E., Başerer N., Hafız G., Aslan İ., Aslan O., Yılmazbayhan D.

Larenks kanserleri tüm malignitelerin %2-5’ini oluştururken ve larenks kanserlerinin yaklaşık olarak %99’unu primer skuamöz hücreli karsinomlar oluşturmaktadır. Larenksin diğer maligniteleri oldukça nadir görülmekte olup nöroendokrin kanserler en sık rastlanan non epidermoid larenks kanserlerinden biridir. Larenks, nöroendokrin tümörler için oldukça nadir bir bölgedir. Nöroendokrin tümörler orijinlerine göre epitelyal ve nöral olarak iki büyük gruba ayrılırlar. Epitelyal nöroendokrin kanserler larenksin enterokromaffin (Kultchitsky hücreleri) hücrelerinden kaynaklanırken, paragangliomalar süperior ve inferior larengeal paraganglialardan kaynaklanmaktadır. Nöroendokrin kanserlerin larenkste yerleşim bölgesi hemen daima supraglottik bölge olup semptomlar diğer larenks tümörlerinde olduğu gibidir. Görülme sıklığı sırasıyla atipik karsinoid, küçük hücreli kanser, karsinoid tümör ve büyük hücreli nöroendokrin kanser şeklindedir. Klinik davranışları ve tedavileri biribrinden farklı olduğu için doğru histopatolojik tetkik önemlidir. Tanı derin ve mümkün olduğunca büyük alınan biopsi materyalinin ışık mikroskopisi ve immünhistokimyasal incelenmesiyle konur. Bu çalışmada larenksin oldukça nadir görülen tümörlerinden olan; üçü küçük hücreli nöroendokrin kanser olgusu ve biri daha da nadir görülen kompozit squamöz hücreli ve küçük hücreli nöroendokrin kanserden oluşan dört olgu incelenmiş ve nöroendokrin tümörlerin semptomatolojisi, klinik ve histopatolojik incelemeri, tedavi ve prognozları hakkında kısa bir literatür taraması yapılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:181

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale