Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Nazofarenks'te Embriyonal Rabdomiyosarkom: Olgu Sunumu
 

Nazofarenks'te Embriyonal Rabdomiyosarkom: Olgu Sunumu

Kayhan F. T., Kaya H., Koç A.K., Çakabay T., Cırık A.A.

Rabdomyosarkom çocukluk çağında en sık görülen yumuşak doku sarkomudur. Embriyonal, alveoler, pleomorfik ve botrioid tipleri vardır. Sık görülen yerleşim yerleri; baş-boyun bölgesi, genitoüriner traktus, retroperiton, ekstremitelerdir. Çocuklarda en sık embriyonal tipe rastlanır. Birçok yerdeki rabdomiyosarkomlar genellikle özelliksiz, gri, bazen miksoid, diğer sarkomlardan ayırt edilmesi güç infiltratif kitleler oluştururlar. Bazen vulva yada vagende yerleşirler ve yerleştikleri organın mukozası altında yada mukozayı infiltre ederek dışa sarkan üzüm salkımı benzeri lobüller oluştururlar. Baş-Boyun bölgesinde nazal kavite, orbitadan sonra rabdomiyosarkomun ikinci en sık görüldüğü yerdir. Bu bildiride nazofarenksinde embriyonal rabdomiyosarkomu saptanan 14 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Hasta burun tıkanıklığı ve boyun her iki tarafında kitle şikayeti ile başvurdu. Sağ ve sol nazal kaviteyi tama yakın doldurup, nazofarenksten orofarenkse sarkan, yer yer nekrotik alanlar içeren, parlak polipoid kitle saptandı. Nazofarenksten alınan biyopsi sonucu embriyonal rabdomiyosarkom, immunohistokimyasal boyamada desmin (+) olarak tespit edildi. Hastanın nazofarenks MR incelenmesinde, nazal kavite posteriorunu, nazofarenksi ve orofarenksi bütünüyle dolduran, sfenoid sinüs ve klivusa infiltre kitle tespit edildi. Kemoterapi ve radyoterapi alan hastanın boyundaki ve nazofarenksteki kitleleri geriledi.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:181

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale