Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » İnverted Papillom Cerrahisi
 

İnverted Papillom Cerrahisi

Uyar Y., Ülkü Ç., Dündar M., Kelekçi H.

Amaç: İnverted papillom olgularında cerrahi yaklaşım ve sonuçlarımızı özetlemek. Materyal ve Metod: Aralık 1999-Aralık 2006 tarihleri arasında kliniğimizde inverted papillom tanısıyla opere edilen 10 olgu dosyaları retrospektif olarak incelenerek çalışma kapsamına alındı. Olgular, uygulanan cerrahi teknik, morbidite ve nüks yönünden literatür eşliğinde değerlendirildi. Bulgular: Olguların 1’i kadın, 9’u erkekti. Ortalama yaş 54.3 (18 - 64) olarak belirlendi. Tüm olgularda tek taraflı tutulum vardı. Cerrahi teknik olarak, 5 olguda degloving, 2 olguda lateral rinotomi, 3 olguda ise endoskobik yaklaşım uygulandı. Lateral rinotomi yaklaşımında gelişen insizyon skarı dışında olguların hiçbirinde morbidite izlenmedi. Ortalama 40 ay olan takip süresinde nüks gelişmedi. Sonuç: Uygun cerrahi teknik ile tedavi edilen inverted papillom olgularında prognoz olumludur. Yetersiz cerrahi, nüks ve malign transformasyon potansiyeli taşır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:181-182

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale